2017-03-18 16:37:00

Popiežius „skaitmeniniame kontinente“


„Popiežius yra šalia jūsų savo malda ir savo palaiminimu“, - 2009 metų Žinioje Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai parašė Benediktas XVI, kreipdamasis į „skaitmeninės kartos“ jaunus katalikus, kurie veikia „skaitmeniniame kontinente“.

Šioje žinioje Benediktas XVI rašė apie „nepaprastą potencialą naujųjų technologijų, jei naudojamos žmogiškam supratimui ir solidarumui. Tokios technologijos yra tikra dovana žmonijai: turime stengtis, kad jų teikiami privalumai tarnautų visoms žmogiškoms būtybėms ir visoms bendruomenėms, ypač stokojančiam ir pažeidžiamam“.

„Šeimos gali likti ryšyje, nors ir atskirtos milžiniškų atstumų, studentai ir tyrinėtojai turi lengvesnį ir betarpiškesnį priėjimą prie dokumentų, šaltinių ir mokslinių atradimų, ir gali dirbti kartu būdami skirtingose vietose; naujųjų medijų interaktyvi prigimtis (...) prisideda prie socialinio progreso“, priduria popiežius.

Benediktas XVI pažvelgia dar giliau –  naujosios technologijos išpildo „pamatinį asmenų troškimą susisieti su kitais“. Bendravimo ir draugystės troškimas yra žmogaus giliausioje prigimtyje, o Biblija patvirtina, kad pats Dievas norėjo, kad žmogus, pagal jo atvaizdą, toks būtų: neapsiribotų vien savimi, bet ieškotų kito. Draugystė yra vienas iš didžiausių žmogaus gėrių.

Naujos technologijos sukūrė tarsi naują bendrą „skaitmeninį kontinentą“, kuriame  gyvena ir susitinka žmonės iš įvairių grupių, kultūrų ir žemynų. Popiežius Benediktas, kreipdamasis ypač į katalikus jaunuolius, kuriems buvimas skaitmeniniame žemyne, kartu su savo bendraamžiais, yra tarsi „savaime suprantamas“, ragino juos šiame žemyne skleisti „pagarbos, dialogo ir draugystės“ kultūrą, o taip pat liudyti savo tikėjimą. O tai nėra kitkas, nei evangelizavimas. Panašiai per liudijimą evangelizavo pirmųjų amžių krikščionys graikų – romėnų pasaulyje, stengdamiesi suprasti savo amžininkų kultūrą.

Ir nors toje pat žinioje popiežius Benediktas užsiminė, kad jo amžiaus žmogui virtuali tikrovė nėra tokia artima, kaip jaunuoliams, nereikėjo ilgai laukti kol jis pats iškėlė koją „skaitmeniniame žemyne“.

2012 metų gruodžio 12 dieną buvo pasiųsta pirmoji popiežiaus žinutė Twitter socialiniame tinkle: „Brangūs draugai, su džiaugsmu prisidedu prie jūsų per Twitter. Ačiū už jūsų dosnų atsaką. Iš širdies jus laiminu“.

Po popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimo komunikaciją @Pontifex paskyroje Twitter skaitmeniniame tinkle tęsė popiežius Pranciškus. Beveik kasdien yra paskelbiamos jo žinutės, susijusios su tos dienos įvykiais, Šventojo Rašto skaitiniais, Bažnyčios liturginiu kalendoriumi ir pan. Kai kas klausė ar popiežius pats šias žinutes skelbia. Buvo patikslinta, kad fiziškai tai padaro vienas iš popiežiaus bendradarbių, tačiau pats Šventasis Tėvas nurodo žinutės turinį, tai kas joje sakoma.

Paskutinėje, kovo 18 dienos žinutėje, kuri yra popiežių žinutė 1116-oji nuo 2012 metų, Pranciškus kreipiasi į savo paskyros sekėjus tokiais žodžiais: „kviečiu jus statyti ne mūrus, o tiltus, nugalėti blogį gerumu, įžeidimą atleidimu, su visais gyventi taikoje“. Kalbant apie devyniomis kalbomis, ne vien labiausiai paplitusiomis, bet taip pat retesnėmis, kaip kad arabiškai ar lotyniškai perduodamų žinučių gavėjus, jų šiuo metu yra virš 33 milijonų ir šis skaičius toliau auga.

Lygiai prieš metus, 2016 kovo 19 dieną popiežius Pranciškus „įkėlė koją“ dar į vieną socialinį skaitmeninį tinklą - Instagram.  Keletą savaičių prieš tai audiencijoje jis priėmė Instagram vadovą Keviną Systromą, kuris vėliau susitikimą pakomentavo taip: „šiandien turėjau garbę sutikti popiežių Pranciškų. Kalbėjome apie atvaizdų galią, kaip instrumentą vienijimui skirtingų kultūrų ir tautų . Tai buvo viena iš įsimintiniausių mano gyvenimo patirčių“.

Instagram nuo Twitter skiriasi būtent tuo, kad jei pastarajame pagrindiniu komunikacijos instrumentu išlieka žodis, tai pirmajame pagrindinis žinios nešėjas yra vaizdas, nuotrauka.  Beveik kasdien paskelbiama išraiškinga nuotrauka iš popiežiaus veiklos ar susitikimų. Kovo 18 dieną jų buvo paskelbta 336-ios. Šiuo metu šias „vaizdo žinutes“ seka jau virš 3,6 milijono asmenų.

Popiežiškojo komunikacijos sekretoriato sekretorius Lucio Adrian Ruiz, prisimindamas popiežiaus ir Instagram steigėjo susitikimą, pasakojo, jog Pranciškus tuosyk kalbėjo apie „vaizdo teologiją“, kuri Bažnyčiai labai artima – pakanka atsiminti kiek daug svarbos bažnyčiose tenka mozaikoms, paveikslams, freskoms.

Jis pateikė iliustraciją apie žinią, kuri yra vaizde: į Romą negalintis atvykti ligonis matydamas nuotraukoje Pranciškaus labai nuoširdžiai apkabinamą ligonį gali pajusti, kad tas veiksmas yra skirtas ir jam. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.