2017-03-18 13:10:00

യു എന്‍ പ്രതിനിധി മാര്‍ത്ത സാന്തോസ് പായിസ് വത്തിക്കാനില്‍


കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മേധാവിയായ സെക്രട്ടറിജനറലിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രിതിനിധിയായ ശ്രീമതി മാര്‍ത്ത സാന്തോസ് പായിസിന്  ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ വത്തിക്കാനില്‍ ദര്‍ശനം അനുവദിച്ചു.

     ശനിയാഴ്ച (18/03/17) ആയിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
All the contents on this site are copyrighted ©.