2017-03-17 19:30:00

Atgailos liturgija Šv. Petro bazilikoje


Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Šv. Petro bazilikoje vykusiai Atgailos liturgijai. Tai buvo paankstintos „24 valandos Viešpačiui“ – popiežiaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos. „24 valandos Viešpačiui“ Vatikane paankstintos dėl to, kad kitą šeštadienį, kovo 25-ąją, yra numatytas popiežiaus Pranciškaus vizitas Milane.

Pamaldos prasidėjo trumpa Žodžio liturgija, Gailesčio aktu ir visų dalyvių kartu sukalbėta „Tėve mūsų“ malda. Po to pamaldų dalyviai turėjo galimybę atlikti individualią išpažintį. Klausyklose penitentams patarnavo nuodėmklausiai. Taip pat popiežius atliko išpažintį, o po to ir pats išklausė kelių penitentų išpažintis. Pamaldos baigėsi padėkos malda ir Šventojo Tėvo suteiktu palaiminimu.

„24 valandos Viešpačiui“ kitose pasaulio vyskupijose, taip pat ir Romos vyskupijoje, vyks nuo kito penktadienio, kovo 24-osios vakaro, iki šeštadienio, kovo 25-osios vakaro. Romoje jos bus užbaigiamos Popiežiškosios  naujosios evangelizacijos tarybos pirmininko arkivysk. Rino Fisichella aukojamomis Mišiomis šv. Jono Pauliaus II įsteigtoje Romos diecezinėje Gailestingumo šventoje, Šv. Dvasios bažnyčioje, netoli Vatikano. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.