2017-03-16 15:42:00

Prasidėjo Kanados vyskupų vizitai Ad limina


Kanados vyskupai pradėjo vizitą Ad limina. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su pirma grupe – su dešimčia ganytojų, vadovaujančių vyskupijoms, priklausančioms Kanados Vyskupų konferencijos Atlanto regionui. Ateinančiomis savaitėmis į Romą atvyks dar kitos trys grupės Kanados ganytojų, vadovaujančių vyskupijoms priklausančioms Vakarų, Kvebeko ir Ontario regionams.

Kanados plotas – beveik 10 milijonų kvadratinių kilometrų. Šiuo požiūriu tai antroji, po Rusijos, didžiausia pasaulio valstybė. Tačiau gyventojų yra palyginti nedaug – apie 35 milijonus. Didžiulė dauguma dabartinių kanadiečių yra šią teritoriją kolonizavusių europiečių ir imigrantų palikuonys ar visai neseniai šalyje apsigyvenę imigrantai. Pirmieji kolonizuotajai buvo prancūzai, vėliau priversti užleisti vietą anglams. Tai atsispindi ir šlies lingvistinėje sudėtyje – apie šeši milijonai kanadiečių kalba prancūziškai. Iki dvidešimtojo amžiaus pirmos pusės Kanada buvo Didžiosios Britanijos valda; nepriklausoma valstybe tapo tik 1931 m. Nuo to laiko iki dabar priklauso Britų Tautų Sandraugai. Kanados valstybės vadovas yra Anglijos karalienė, kuriai šalyje atstovauja jos paskirti gubernatoriai.

Dauguma Kanados gyventojų yra krikščionys: apie 44% katalikai; maždaug trečdalis – kiti krikščionys. Yra taip pat nedidelės musulmonų, budistų, induistų ir žydų bendruomenės. Kaskart daugiau kanadiečių sakosi esą netikintys.

Kanados istorija ir etninė sudėtis atsispindi ir Katalikų Bažnyčios struktūrose. Vyskupų konferencija yra dvikalbė – anglų ir prancūzų. Ją sudaro ganytojai vadovaujantys vyskupijoms, suskirstytoms į keturis regionus: Atlando regionui priklauso 3 arkivyskupijos ir 7 vyskupijos; Vakarų regionui – 5 arkivyskupijos, 10 vyskupijų, ir viena graikų apeigų katalikų arkivyskupija, turinti sufraganines vyskupijas kituose regionuose; Ontario regionui – 4 arkivyskupijos, 12 vyskupijų ir 3 rytų apeigų katalikų vyskupijos; Kvebeko regionui – 4 arkivyskupijos, 14 vyskupijų ir 2 rytų apeigų katalikų vyskupijos.

Po Kanados Vyskupų konferencijos Atlanto regiono grupės, į Romą atvyks Vakarų grupei priklausančių vyskupijų ganytojai. Jų vizitas Ad limina prasidės kovo 27 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.