2017-03-16 15:12:00

Lenkijos vyskupai paragino iškelti ES kūrėjus į Altorių garbę


Lenkijos ganytojai Vyskupų konferencijos asamblėją užbaigė kvietimu melstis už Europą. Malda už Europą apima pagarbą Dievo tvarkai ir kiekvienam asmeniui mūsų žemyne. Varšuvoje kovo 13 ir 14 dienomis į plenarinę asamblėją susirinkę Lenkijos vyskupai taip pat parėmė pastangas iškelti į Altorių garbę Europos bendrijos idėjos kūrėjus Alcide de Gasperį ir Robertą Schumaną. Asamblėjos dabai buvo pradėti Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Salvatore Pennacchio Mišiomis, kuriose paminėtos popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios ketvirtosios metinės.

Bažnyčia Dievo tarno vardą Alcide de Gasperi (1881-1954) suteikė Trento (Italija) vyskupijos prašymu 1993 metais. Buvusio Italijos ministro pirmininko ir šeimos tėvo beatifikacijos bylos eiga įstrigo dėl pašalinių aplinkybių, iš pareigų pasišalinus jos gynėjui arba postulatoriui. Dievo tarno vardas suteiktas taip pat „Europos tėvui“, buvusiam Prancūzijos premjerui ir pirmajam Europos parlamento pirmininkui Robertui Schumanui (1886-1963) atskiroje beatifikacijos byloje, kurią 1990 metais formaliai pradėjo ir 2004 metais užbaigė Meco (Prancūzija) vyskupija, priklausanti tiesiogiai nuo Šventojo Sosto.

Abu vyrai su kitais įžymiais Europos idėjos pradininkais, įskaitant vokietį Kondradą Adenauderį, padėjo pagrindus Europos anglies ir plieno bendrijai 1951 metais, iš kurios išaugo dabartinė Europos Sąjunga. Pasak Dievo tarno Roberto Schumano, bendrijos tikslas buvo, kad karas taptų ne tik neįsivaizduojamu, bet ir neįmanomu: „Pasaulio taika negali būti išsaugota be kūrybingų pastangų, proporcingų pavojams, kurie jai gresia“, parašė Dievo tarnas Robertas Schumanas pristatydamas Europos anglių ir plieno bendrijos įsteigimo idėją. Europos kūrėjai tikėjo, kad tamprūs ryšiai Europoje tarp buvusių priešų, kaip ir bendrų tarpusavio interesų tvirtinimas leis visiems laikams išstumti karą iš žemyno žemėlapio. Būdami pamaldūs katalikai abu vyrai paliudijo, kad tikėjimas ir politika neprieštarauja, gali vienas kitą papildyti ir praturtinti.

Lenkijos ganytojai plenarinės asamblėjos darbuose taip pat aptarė šeimos klausimus, ypatingą dėmesį skirdami poroms, kurios kanoniškai susituokusios, tačiau civiliškai išsiskyrusios, gyvena sudariusios partnerystę, arba gyvena neformalioje partnerystėje. Vyskupų konferencijos komisija per ateinančius mėnesius parengs instrukciją porų pastoracijai atsižvelgiant į padėtį Lenkijoje po Apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“.

Lenkijos episkopatas komunikate apie asamblėjos darbus be to pristatė Lenkijos Caritas paskelbtą kampaniją vardan Alepo šeimų Sirijoje. Pažymima, kad Vyskupų konferencijos pirmininko pradėta akcija „Šeima vardan šeimų“ ligi šiol suteikė paramos 2,225 sirų šeimoms. Lenkijos Caritas akciją parėmė daugiau kaip septyni tūkstančiai lenkų geradarių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.