2017-03-14 14:31:00

Popiežiaus homilija. Atsivertimas – drąsa, nuolankumas, konkretumas


Atsisakyti piktų darbų, nustoti daryti bloga, išmokti daryti gera – taip Dievo tautai antradienio Mišių pirmajame skaitinyje kalba pranašas Izaijas. Komentuodamas  pranašo raginimą, popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje kalbėjo apie gavėnios atsivertimo kelionę.

Visi esame gundomi ir nė vienas neišvengiame nuodėmių. Kiekvienas, kiekvieną dieną padarome ką nors bloga, - kalbėjo popiežius. Šventasis Raštas netgi sako, kad ir labiausiai šventas žmogus nusideda septynis kartus per dieną. Tačiau turime neapsiprasti su blogiu, turime šalintis to, kas nuodija sielą, turime mokytis daryti gera.

„Nelengva daryti gera. Turime to mokytis. Visada. Viešpats mus moko. Mokykitės! Kaip vaikai. Eidami gyvenimo keliu, krikščioniško gyvenimo keliu, mokomės kiekvieną dieną. Turime kiekvieną dieną vis ko nors išmokti; turime išmokti būti geresniais negu buvome vakar. Mokytis. Šalintis blogio ir mokytis daryti gera - tai atsivertimo taisyklė. Atsivertimas tai ne apsilankymas pas burtininkę, kuri pamojuos lazdele ir pasikeisime. Ne! Tai kelionė. Tai kelionė – blogio vengimas ir mokymasis“.

„Jei norime atsiriboti nuo blogio – reikia drąsos; jei norime mokytis – reikia nuolankumo: jei norime daryti gera – mūsų darbai turi būti konkretūs, sakė Pranciškus.  „Jis, Viešpats, mums sako tris konkrečius dalykus, tačiau jų yra ir daugiau. „Padėkite engiamiesiems! Globokite našlaičius! Užstokite našles!“ – tai konkretūs dalykai. Mokomės daryti gera imdamiesi konkrečių dalykų. Ne vien žodžiais, bet darbais. Dėl to Jėzus Evangelijoje priekaištauja Izraelio tautos vadovams, kad jie „kalba, bet nedaro“, jiems svetimas konkretumas. Jei nėra konkretumo, negali būti atsivertimo“.

Turime prašyti Dievo pagalbos, kad jis mus paimtų už rankos ir mus atnaujintų, - sakė popiežius. Viešpats gali tai padaryti, jam toks stebuklas įmanomas, tačiau jis mus perkeis ne staiga, bet kantriai keliaujant.

„Esame raginami atsiversti, nustoti daryti bloga, mokytis daryti gera. „Kelkitės, ateikite pas mane, eime pirmyn...“ „Bet aš juk esu nusidėjėlis...“ „Nebijok, tegu jūsų nuodėmės kaip purpuras būtų raudonos – taps baltos kaip sniegas“. Toks yra gavėnios atsivertimo kelias. Paprastas. Tėvas mus ragina atsiversti; Tėvas mus myli; jis mus lydi atsivertimo kelionėje. Jis tik prašo, kad mes būtume nuolankūs. Jėzus sako tautos vadovams: „kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas““. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.