2017-03-14 12:27:00

LUTJA SHËN ANTONIT TË PADOVËS


LUTJA SHËN ANTONIT TË PADOVËS

O Hyj, Atë i mirë dhe i mëshirshëm, Ti e ke zgjedhur shën Antonin për dëshmitar të Ungjillit dhe për lajmëtar të paqes në Kishën Tënde. 
Po Të lutemi me ndërmjetësinë e tij: 
Shenjtëroji familjet tona: le të rriten në fe, shpresë dhe dashuri! 
Ruaji në bashkim, paqe dhe gëzim!
Bekoji fëmijët tanë, mbroje rininë tonë nga veset, varësitë dhe nga çfarëdo e keqe tjetër. 
Ndihmoji ata, të cilët i sprovojnë sëmundjet e ndryshme, vuajtja dhe vetmia.
Ktheji mëkatarët, e atyre që janë në shtratin e vdekjes ua fal hirin e pendimit dhe të kthimit.
Bekoji të gjithë dashamirët dhe mirëbërësit tanë të dashur!
Të gjithë neve na jep hirin e besnikërisë ndaj premtimeve të pagëzimit, që të qëndrojmë në rrugën pas Jezusit, të vetmit Shpëtimtarit tonë. 
Me ndërmjetësinë e Nënës sonë qiellore dhe të shën Antonit le të vijë të gjithë neve Shpirti Shenjt!
Ndërmjetësia e shën Antonit le të na lirojë gjithmonë për atë çka është e mirë dhe çka të pëlqen Ty, o Atë qiellor!
Për këtë po Të lutemi nëpër Krishtin, Zotin tonë. 
Amen.
All the contents on this site are copyrighted ©.