2017-03-11 14:37:00

Светият Престол: достъп до лекарства за всички


Честен и прозрачен диалог, като начин за справяне със световните проблеми. Моралното задължение да се изгради по-добро бъдеще за новите поколения. Премахване на бариерите като монополи и олигополи, както и неприемливата човешка алчност. Тези приоритети, посочени наскоро от Папа Франциск, бяха наново цитирани и от монс. Юркович в неговото изказване в Женева, по време на дебатите на тема: „Достъп до лекарства“.

Представителят на Светия Престол към офиса на ООН в Женева поясни, че е „необходимо да се осигури универсален достъп до лекарства, ваксини, диагностика. От съществено значение е да се коригират прилаганите непоследователни политики и дисбаланса, който съществува между правата на собствениците на патенти, на изследователи, на производители и правата на пациентите.  Монс. Юркович припомни и ценният принос на Католическата църква за гарантирането на здравна помощ и на достъп до лечение, като подчерта, че този ангажимент се осъществява благодарение на усилията на поместните църкви, религиозните институции и частните инициативи.

Безценният ангажимент на Църквата по света

Здравето е основно право и за неговата защита Църквата поддържа в цял свят 5158 болници, 6523 диспансера и клиники, 61 центъра за лечение от проказа и 15679 домове за възрастни, хронично болни или инвалиди. Позовавайки се на целите на устойчивото развитие, монс. Юркович посочи някои от приоритетите, като научноизследователската дейност за откриването и изработването на ваксини и лекарства за болестите, засягащи предимно развиващите се страни. Примасът изтъкна, че е твърде важно да се гарантира, на приемливи цени, достъпът до лекарства за лечение на вируса HIV, на туберкулоза, малария и други епидемични болести.

man / rv 
All the contents on this site are copyrighted ©.