2017-03-11 14:59:00

„Dabar pradedame kelionę“. Pranciškaus išrinkimo ketvirtosios metinės


„Dabar pradedame kelionę, vyskupo ir Dievo tautos kelionę. Pradedame šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms. Pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė“.

Šiais žodžiai prieš ketverius metus naujai išrinktas Romos vyskupas ir popiežius Pranciškus pirmoje kalboje kreipėsi į žmones, susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Tai buvo 2013 metų kovo 13-osios vakaras. Popiežius buvo išrinktas antrąją konklavos dieną. „Konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, sakė anuomet Pranciškus, jį surado kone pasaulio pakraštyje“.

2013 metų konklava katalikų Bažnyčiai davė popiežių iš Argentinos. Pirmą kartą per dviejų tūkstantmečių Apaštalo Petro įpėdinystės istoriją į Romos vyskupo sostą buvo išrinktas vyskupas iš Lotynų Amerikos, jėzuitas Jorge Mario Bergoglio, ligi tol buvęs Buenos Airių arkivyskupas. Naujasis popiežius visus atėjusius jį pasitikti 2013 kovo 13-sios vakarą pirma paprašė pasimelsti už jo pirmtaką, popiežių emeritą Benediktą XVI. Tada, po trumpos kalbos laukusieji pirmojo popiežiaus palaiminimo išgirdo neįprastą prašymą:

„Dabar, sakė Pranciškus, norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo savo vyskupui. Tyliai pasimelskite už mane“.

Buvusieji arčiau Šv. Petro bazilikos balkono, kuriame stovėjo popiežius ir kardinolai, o kiti aikštėje per didžiulius televizijos ekranus matė, kad popiežius Pranciškus po šių žodžių giliai nulenkė galvą, o minia, kelios dešimtys tūkstančių žmonių, visiškai nutilo ir tik po tylos minutės, popiežius Pranciškus suteikė pirmąjį Apaštališkąją palaiminimą savo vyskupijai ir visam pasauliui.

Ši malda, tautos už vyskupą ir vyskupo už tautą, 2013 kovo 13 dieną buvo pradžia vyskupo ir Dievo tautos kelionės. „Melskimės už save pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė“, kvietė prieš keturis metus pirmajame susirikime po išrinkimo popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.