2017-03-11 14:55:00

Dialogas ir išklausymas. Popiežius priėmė Italijos „Pagalbos linijos“ savanorius


Po beveik visą savaitę vykusių Gavėnios rekolekcijų, šeštadienį vėl įvyko kelios popiežiaus Pranciškaus audiencijos. Iš ryto Šventasis Tėvas susitiko su Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektu, su Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektu ir su vyskupu iš Madagaskaro; vidudienį – priėmė Italijos „Pagalbos linijos“ savanorius.

Pagalbos psichologines krizes išgyvenantiems žmonėms linija, vadinama „Draugišku telefonu“, Italijoje buvo įkurta prieš 50 metų. Šios sukakties proga ir įvyko susitikimas su popiežiumi.

„Jūsų asociacija stengiasi padėti žmonėms, kenčiantiems vienatvę, pasimetimą, kurie nori būti išklausti, kuriems reikia jų problemų supratimo ir moralinės paramos. Tai labai svarbus patarnavimas, - sakė Pranciškus, - ypač dabartiniame socialiniame kontekste, kuriame daug sunkumų sukelia izoliacija ir dialogo stoka. Didieji miestai, nors ir perpildyti, yra tapę nelabai žmoniško gyvenimo emblema: plinta abejingumas, žmonių komunikavimas vis labiau tampa virtualus ir vis mažiau asmeniškas, stokajama vertybių, kuriomis būtų galima tvirtai pagrįsti gyvenimą, vyrauja turėjimo ir išorinės išvaizdos kultūra. Šiame kontekste dialogas ir įsiklausymas būtini“.

Dialogo dėka susipažįsta asmenys ir susipažįstama su jų poreikiais. Dialogas, pasak popiežiaus, tai ir artimo meilės išraiška. Dialogo dėka kitą žmogų suvokiame ne kaip pavojų, bet kaip Dievo dovaną. Dialogo dėka įveikiami nesusipratimai ir žmonių tarpusavio santykiai tampa žmoniškesniais. „Jei dialogo – tikro dialogo – nestigtų šeimose, darbe, politikoje, tuomet nebūtų tų didelių problemų, kurios priešina ir skaldo žmonių bendruomenes“.

„Brangūs bičiuliai, - sakė popiežius Italijos „Pagalbos linijos savanoriams, - dialogu ir kito žmogaus išklausymu galime pasitarnauti geresnio pasaulio kūrimui, galime sukurti jaukesnę ir pagarbesnę gyvenimo aplinką, veiksmingai pasipriešinti nedarnai ir konfliktams. Drąsiai ir su entuziazmu tęskite savo labai vertingą tarnystę visuomenei, kad nė vienas žmogus neliktų izoliuotas, kad nebūtų nutraukti dialogo ryšiai, kad nė vienas neliktų neišklausytas. Išklausymas tai pats paprasčiausias artimo meilės patarnavimas broliams“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.