2017-03-10 16:17:00

Popiežiaus auka ir malda už Siriją


Popiežius Pranciškus paskyrė reikšmingą finansinę paramą Sirijos vargšams. Popiežiaus auka, iš viso 100 000 eurų, skiriama karo išvarginto Alepo miesto gyventojams, sakoma Vatikano spaudos salės vicedirektorės Palomos Garcia Ovejero išplatintoje žinioje. Šventojo Tėvo dovaną Alepo vargdieniams perduos Popiežiaus išmaldininkas per Šventosios Žemės kustodiją.

Popiežius penktadienio priešpietį sugrįžo į Vatikaną iš Aričios miestelio vienuolyne vykusių dvasinių pratybų. Dvasinėm pratybom „Dieviškojo Mokytojo“ vienuolyne vadovavo popiežiaus pakviestas pranciškonas tėvas Giulio Michelini. Su popiežiumi dvasinėse pratybose dalyvavo jo bendradarbiai kardinolai ir vyskupai, kunigai ir vienuoliai, vyrai ir moterys pasauliečiai.

Paskutiniąją rekolekcijų dieną penktadienį, popiežius „Dieviškojo Mokytojo“ vienuolyne aukojo Mišias už Siriją.

* * *

Ateinančią savaitę Sirijos konfliktas įžengia į septintuosius metus. JTO Pabėgėlių agentūra UNHCR šios tragiškos sukakties išvakarėse paprašė tarptautinę bendruomenę padvigubinti paramą, kad būtų galima toliau padėti milijonams ypatingai sunkiai kenčiančių nekaltų žmonių Sirijoje ir kitur regione. Pasak JT Pabėgėlių agentūros, Sirija tebėra taikos ir karo kryžkelėje: Aukštasis komisaras pabėgėlių reikalams Filippo Grandi komunikate patikino, kad „jei pasaulis nesiims atitinkamų priemonių vardan Sirijos taikos ir saugumo, padėtis tik blogės“.

Konflikto Sirijoje dabartinis vaizdas, anot JT agentūros yra toks: Sirijoje daugiau kaip 13 milijonų žmonių reikia humanitarinės paramos; daugiau kaip 6 milijonai krašto gyventojų yra vidaus pabėgėliai. Vos ne 3 milijonai vaikų iki penkerių metų amžiaus užaugo matydami vien tik karą. Iki 5 milijonų žmonių, dauguma moterys ir vaikai, yra pabėgėliai kaimyniniuose kraštuose, kurių bendruomenes prislėgė sunkiai pakeliama socialinė, ekonominė ir politinė našta. „Tačiau tai konfliktas, kurį kenčia ne skaičiai, bet žmonės; išskirtos šeimos, nužudyti nekalti žmonės, sunaikinti namai ir darbo vietos, išardyti žmonių gyvenimai. Karas Sirijoje yra kolektyvinis pralaimėjimas“, pareiškė ketvirtadienį JT Pabėgėlių agentūros komisaras.

* * *

Popiežius ragina užbaigti Sirijos konfliktą nuo pat popiežiavimo pradžios 2013 metais. Kaip tik pirmadienį, kovo 13 dieną, sukanka kardinolo Jorge Mario Bergoglio išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi Pranciškumi ketvirtosios metinės. Šventasis Tėvas daug kartų yra prašęs daryti visa, kad karas būtų sustabdytas, taika atkurta, užtikrinta humanitarinė parama kenčiantiems nuo smurto ir pabėgėliams. Paremdamas Caritas Internationalis per Gailestingumo jubiliejų pradėtą kampaniją „Taika Sirijoje įmanoma!“ popiežius priminė, jog „kai sirų tauta kenčia, pasakiškos sumos pinigų išleidžiamos kovotojams aprūpint ginklais ir kad kai kurie ginklus tiekiantys kraštai yra ir tarp tų, kurie kalba apie taiką. Kaipgi tikėti tais, kurie dešine tave glosto, o kaire tau smogia?“ – klausė popiežius Pranciškus, visas pasaulio tautas kviesdamas „įveikti abejingumą ir tvirtai skelbti, jog taika Sirijoje galima! Suvienykime jėgas, visose pakopose, kad taika mylimoje Sirijoje tikrai būtų galima“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.