2017-03-09 12:32:00

Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena


Kovo 4 d. Panevėžyje vyko Panevėžio vyskupijos ir Lietuvos jaunimo Globėjo šv. Kazimiero iškilmė „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo Dvasią, ir jis skelbs tautoms teisingumą“ (Mt 12 18)“. Joje dalyvavo virš 400 jaunų žmonių iš įvairių vyskupijos parapijų. Kristaus Karaliaus katedroje jaunimui katechezę apie „Šventumą“ vedė kun. Erastas Murauskas. „Šventumas nėra bendro vartojimo prekė. Žmogaus pašaukimas – būti mylimam. Ir mylėti. Kai nėra meilės, išsijungia svarbiausios žmogaus gyvenimo programos... Kita vertus, nuodėmė yra virusas, kuris įsibrauna į mūsų žmogišką prigimtį ir ten griauna visas esančias gerumo programas”, - sakė prelegentas.

“Lietuviška žodžio “nusidėti” etimologija reiškia ‚išeiti iš savęs‘, ‚nebebūti savimi‘. Štai kur prasideda tragedija. Iš čia kyla visos įtampos... Šv. Kazimieras nusprendė būti savimi, t.y. būti tuo, kuo jį, iš tiesų, Dievas sukūrė. Šv. Kazimieras ieškojo buvimo pilnatvės. Dėl to rūpinosi lavinti savo protą, t.y. siekė mokslo; lavino savo jausmus, t.y. praktikavo gailestingumą. Pagaliau, šis šventasis labai mėgo Švč. Sakramento adoraciją. Taip jis stiprino savo valią, kurios dėka ir pajėgė atlaikyti visus ligos padarinius ir gundymus. Šv. Kazimieras norėjo būti tvirtas karalius, kuris žino, kuo žmonės gyvena. Šv. Kazimieras laisvę suprato ne kaip išorinę, bet visų pirmiausia, kaip vidinę. Tos vidinės laisvės siekė per sakramentus: atgailą ir šv. Komuniją.“ Jaunimui suprantama kalba kunigas, pasitelkęs lietuviškąją semantiką, išaiškino, ką reiškia „atgaila“, „išpažintis“.

„Išlaisvinimas iš nuodėmių yra milžiniška Dievo dovana. Dievas nori, kad tu gyventum. Užtat jis ir nori, kad tavyje viskas funkcionuotų. Jis nori, kad tavyje būtų gyvas ir džiaugsmas, ir nuostaba, ir ramybė, ir pasitikėjimas etc. Kazimieras ėjo tuo keliu. Tapo šventuoju. Šventumas yra ir tau. Nes priklausyti Jėzui, tai būti šventu, tai priklausyti jo kompanijai. Tam tikra prasme, „būti šventu“ reiškia būti Dievo ambasadoriumi ir jo apaštalu šiame pasaulyje. Belieka tiktai semtis tos išminties ir prašyti šv. Kazimiero užtarimo, kad iš tiesų, gyvenime galėtume būti savimi“,- sakė kun. E. Murauskas.

Po paskaitos vyko šlovinimas, Švč. Sakramento adoracija. Jauni žmonės turėjo galimybę priimti susitaikinimo sakramentą. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas. „Šv. Kazimieras tegyveno 25 metus. Ką ypatingo jis nuveikė“, - klausė Ganytojas. „Jis turėjo garantuotą gyvenimą. Buvo numatytas Sosto įpėdiniu... Būdamas jaunas, anksti suprato, kad gyvenimo esmė yra Dievo meilė ir Gailestingumo darbai. Todėl jis pasišventė maldai ir vargšų globai. Kaip šv. Pranciškus, jis buvo kaip „galvos netekęs“. Dėl tokio originalumo gali susidaryti įspūdis, jog buvo nevykėlis. Tačiau, iš tiesų, jis buvo tvirtas žmogus. Jis nebijojo melstis. Nebijojo pagelbėti vargšams...“

„Šiemet minime garbingojo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio metus... Kartą po tardymo T.Matulioniui pasakė: „Skelbiu žinią-jūs suimamas.“ Teofilis atsakė: „Ačiū.“ „Ar čia telpa pasaulio logikoje?“- retoriškai klausė vyskupas... „Ar meldžiamės vakarais, rytais?“ - perklausdavo Ganytojas, dialoguodamas su jaunimu. „Šv. Kazimieras – šventųjų pasaulyje. Būdami tikintys, nebijokime atstovėti savo tikėjimo. Ką reiškia būti Dievo vaiku? Tai reiškia „nebijoti“ pripažinti, kad „esu Dievo vaikas“, esu jo mylimas! Ir drąsiai tai paliudyti kitiems bendraamžiams“ – tikėjimo džiaugsmui kvietė ganytojas.

Po šv. Mišių Laisvės aikštėje visi vaišinosi šv. Kazimiero sriuba. Šventinę nuotaiką palaikė ansamblis „Raskila“. Popietę įvairiose Panevėžio miesto įstaigose vyko Kūrybinės dirbtuvės. Vakare buvo apdovanoti nugalėtojai, visi drauge pasimeldė. Šventės dalyviai, panevėžiečiai ir svečiai J. Miltinio Dramos teatre žiūrėjo specialiai Panevėžio vyskupijos Jubiliejui bei šiai jaunimo šventei pastatytą spektaklį „Karvelėli mėlynasai“ (režisierė Inga Talušytė). Šios Panevėžio vyskupijos jaunimo dienos – tai pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks Vilniuje birželio 23-25 dienomis, etapas.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš Panevėžio
All the contents on this site are copyrighted ©.