2017-03-08 17:28:00

Eina į pabaigą popiežiaus rekolekcijos. Sekmadienį – vizitas parapijoje


Trečiadienis buvo jau ketvirta popiežiaus Pranciškaus ir jo bendradarbių – Romos Kurijos kardinolų ir vyskupų – Gavėnios rekolekcijų diena. Rekolekcijos, kaip ir kitais metais, vyksta šalia Romos, Ariccia miestelyje, esančiuose „Dieviškojo Mokytojo“ rekolekcijų namuose. Šiemet rekolekcijoms vadovauti pakviestas italas biblistas, pranciškonas t. Giulio Michelini. Rekolekcijų konferencijų tema – Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas pagal evangelistą Matą.

Sekmadienio vakarą popiežius ir kiti rekolekcijų dalyviai atvyko į Ariccia. Pirmąjį vakarą jie susitiko tik bendrai valandų liturgijai. Pirmąją konferenciją rekolekcijų vadovas skaitė pirmadienio rytą. Jos tema – Petro išpažinimas kelyje į Jeruzalę: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Popietinėje pirmadienio konferencijoje buvo komentuojami paskutiniai Jėzaus žodžiai prieš kančią. Jėzaus kalbos per Paskutinę vakarienę komentaras bei Eucharistijos įsteigimo momentas buvo komentuojami antradienio rekolekcijų konferencijose. Trečiadienį rekolekcijų vadovas iš ryto kalbėjo apie išdaviko Judo dramą; po pietų – apie Jėzaus teismą. Ketvirtadienio konferencijų tema – evangelisto Mato aprašyti kulminaciniai Didžiojo Penktadienio mementai. Galiausiai penktadienio, paskutinės rekolekcijų dienos konferencijos tema – tuščias kapas.

Rekolekcijos pasibaigs popiežiaus padėkos žodžiu pamokslininkui ir visiems dalyviams ir jau penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus parvyks į Vatikaną.

Šeštadienį prasidės įprastinė popiežiaus veikla – privačios audiencijos ir kiti susitikimai. O sekmadienį, be įprastinės vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldos, taip pat numatytas popiežiaus apsilankymas Romos parapijoje. Šį kartą Pranciškus lankys miesto šiaurės vakariniame pakraštyje esančią Šv. Magdalenos Kanosietės parapiją. Tai palyginti nauja, 1988 m. susikūrusi bendruomenė. Kaip įprasta tokiomis progomis, popiežius susitiks su vaikais, jaunimu, senais žmonėmis ir ligoniais; išklausys kelių žmonių išpažintis ir aukos Antrojo Gavėnios sekmadienio Mišias. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.