2017-03-06 17:39:00

Popiežiaus rekolekcijos Ariccia miestelyje


Nors popiežiaus Pranciškaus ir jo bendradarbių rekolekcijos, vadovaujant t. pranciškonui Giulio Michelini, vyksta už uždarų durų, tačiau kasdien bus pranešama apie svarbiausias jų temas.

Sekmadienio vakare ir pirmadienio ryte rekolekcijų vadovas savo klausytojams, kurių virš septyniasdešimties, apžvelgė apaštalo Petro ir Jėzaus ryšį, apie Petro išpažinimą, jog Jėzus yra Mesijas, ir kėlė klausimą: kaip išgirsti Dievo balsą? Kaip padaryti sprendimą? Jis pridūrė, kad Jėzus ne vien ragino kitus, bet ir pats sutikdavo padaryti, ko prašomas. Jis klausėsi kitų. Tad dar vienas klausimas – kaip klausytis kitų, kaip išvengti išankstinių nusistatymų? Kaip klausantis suvokti Dievo valią, nors ir skirtingą nuo savosios? Jis taip pat kalbėjo apie visokeriopą sekimą paskui Jėzų – ne vien džiaugiantis dėl Dangaus karalystės pažado, prisikėlimo, bet ir nešant savo kryžių. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.