2017-03-05 16:13:00

Vidudienio malda: jei su Biblija elgtumėmės kaip su mobiliuoju telefonu?


Sekmadienio vidudienį, pirmąjį Gavėnios sekmadienį, popiežius Pranciškus vėl sveikino piligrimus ir maldininkus šv. Petro aikštėje, pasiūlydamas trumpą mąstymą apie dienos Evangeliją ir prašydamas maldos už Gavėnios rekolekcijas, kurias jis pradės kartu su savo bendradarbiais.

Pranciškus priminė dienos Evangelijos apie trigubą Jėzaus gundymą dykumoje platesnį kontekstą. Tai įvyko jau po krikšto Jordano upėje, prieš viešosios veiklos pradžią. Dievo Dvasia nusileido ant jo, Tėvui patvirtinant, kad Jėzus yra jo mylimas Sūnus.

Bet kai Jėzus jau pasiruošęs misijai, tuoj pat susiduria su savo atviru priešu, šėtonu, kuris, pasak popiežiaus, nedelsdamas stoja prieš jį ir pabando įveikti. Pirmiausia šėtonas naudojasi pačiu „Dievo Sūnaus“ vardu, kad nutolintų Jėzų nuo jo misijos, tapdamas tarsi burtininku. Trečiuoju gundymu velnias kviečia pagarbinti jį, mainais žadėdamas valdžią pasauliui.

Per šį trigubą gundymą, - sakė popiežius Pranciškus, - šėtonas nori nutolinti Jėzų nuo paklusnumo ir nusižeminimo kelio, nes žino, kad taip blogis bus įveiktas, norėdamas paskatinti Jėzų pasirinkti tariamai trumpesnį netikrą šlovės ir sėkmės kelią. Tačiau visas nuodingas velnio strėles Jėzus atmuša Dievo Žodžio skydu, kuris išreiškia Tėvo valią. Ir taip Sūnus, pilnas Dvasios jėgos, išeina iš dykumos pergalingas.

Per keturiasdešimt Gavėnios dienų mes, kaip krikščionys, esame kviečiami eiti Jėzaus pėdomis ir stoti į dvasinę kovą prieš Piktąjį, su Dievo Žodžio jėga. Ne savo žodžio, kuris nepadės, bet Dievo Žodžio jėga. O tam reikia gerai pažinti Bibliją: dažnai ją skaityti, medituoti, sugerti. Biblijoje yra Dievo Žodis, kuris visada aktualus ir veiksmingas. Kažkas, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - yra pasakęs: kas atsitiktų, jei elgtumėmės su Biblija taip, kaip elgiamės su savo mobiliuoju telefonu? Jei visada nešiotumėmės kišenėje, pavyzdžiui, kišeninio formato Evangeliją, kas atsitiktų? Jei pamiršę skubėtume sugrįžti ir paimti, kaip grįžtame pamiršto telefono? Jei atverstume daug kartų per dieną ir perskaitytume Dievo žinutes Biblijoje taip, kaip skaitome žinutes savo telefone?

Žinoma, toks palyginimas gana paradoksalus, tačiau padeda pamąstyti. Iš tiesų, jei visada širdyje turėtume Dievo Žodį, jokia pagunda negalėtų mūsų nutolinti nuo Dievo, jokia kliūtis nepriverstų nusukti nuo gėrio kelio. Mokėtume įveikti kasdienius blogio pasiūlymus savyje ir savo išorėje. Būtume labiau pajėgūs gyventi prikeltą gyvenimą pagal Dvasią, priimdami ir mylėdami savo brolius, ypač silpnus ir stokojančius, taip pat ir savo priešus.  

Tegu Mergelė Marija, tobula paklusnumo Dievui ir besąlygiško pasitikėjimo jo valia ikona, mums padeda Gavėnios kelyje, kad siekdami tikro širdies atsivertimo paklusniai klausytume Dievo Žodžio, - meldė paskutiniuose apmąstymo žodžiuose popiežius.

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą, pasveikinęs įvairias maldininkų grupes, popiežius Pranciškus dar kartą tarė:

Visiems linkiu gausių Gavėnios kelio vaisių ir prašau atsiminti maldoje mane ir mano bendradarbius iš Romos Kurijos, šį vakarą pradedant dvasinių pratybų savaitę. Ačiū iš širdies už šią maldą. Ir prašau, nepamirškite – kas atsitiktų, jei su Biblija elgtumėmės taip, kaip su mobiliuoju telefonu? Pagalvokite apie tai. Biblija visada su mumis, arti mūsų. Visiems gero sekmadienio.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.