2017-03-03 08:59:00

Gud ble menneske. Følg etter Ham. Paven i Sankta Marta


Under morgenmessen torsdag 2. mars i Sankta Marta-kapellet (tekstene var 5 Mos 30,15-20; Sal 1,1-2.3.4+6; Luk 9,22-25) understreket pave Frans for det første at Gud ble menneske – han ble Kristus, han ble korsfestet – og dessuten at den eneste sikre veien er å følge ham.

«Gud ble Kristus for oss. For å frelse oss. Når vi fjerner oss fra dette, fra denne virkeligheten, når vi fjerner oss fra Kristi kors, fra Herrens sanne sår, fjerner vi oss også fra kjærligheten, fra Guds nestekjærlighet, fra frelsen og tar da en ideologisk vei, langt bort fra Gud: Dette er ikke Gud. Gud kom til oss og var nær oss for å frelse oss, og han døde for oss.»

Paven siterte fra en samtale mellom en agnostiker og en troende: «Agnostikeren, som var en person av god vilje, spurte den troende: «Men hvordan kan jeg … for meg er problemet hvordan Kristus kan være Gud: Det kan jeg ikke forstå. Hvordan er Kristus Gud?» Og den troende svarte: «Eh, for meg er ikke dette noe problem. Det ville ha vært et problem hvis Gud ikke var blitt Kristus.» Det er Guds virkelighet: Gud ble Kristus, Gud ble menneske, og det er grunnlaget for barmhjertighetsgjerningene.  Våre søskens sår er Kristi sår, de er Guds sår, for Gud ble Kristus. […] Vi kan ikke leve ut fastetiden uten denne virkeligheten. Vi må omvende oss, ikke til en abstrakt Gud, men til den konkrete Gud som ble Kristus.»

Jesus sier: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Luk 9,23). Vi kan velge å gjøre som Kristus: «gjøre Fars vilje liksom han, hver dag ta opp våre kors og fornekte oss selv for å følge Kristus. Ikke gjøre det som jeg vil, men det som Jesus vil; følge Jesus. Og han sier at underveis mister vi livet for siden å vinne det; stadig miste livet – ikke kunne gjøre det jeg vil, ikke ha det så bekvemt – stadig være på Jesu vei. Han tjente de andre og tilba Gud. Det er den riktige veien.»
All the contents on this site are copyrighted ©.