2017-03-01 17:31:00

Popiežius Pranciškus: Esame dulkės mylinčio Dievo rankose


Trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei pirmajai Gavėnios stočiai, švenčiamai Romos Aventino kalvos bazilikose. Pamaldos prasidėjo Šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos pajudėjo procesija link Šv. Sabinos bazilikos, kurioje Pranciškus aukojo Pelenų trečiadienio Mišias.

„Iš visos širdies atsiverskite į mane [...] Atsiverskite į Viešpatį“ (Jl 2,12.13) – Pelenų trečiadienio Mišių pirmajame skaitinyje šaukia pranašas Joelis, Viešpaties vardu kreipdamasis į tautą. Raginimas skirtas visiems: „sukvieskite senelius, suveskite vaikučius, suneškite ir žindomus kūdikius [...] jaunikį […] nuotaką (16). Visa tauta raginamas sugrįžti pas Viešpatį, savo Dievą, kuris yra „maloningas ir gailestingas, atlaidus ir geraširdis, jautrus dėl nelaimės“ (13).

„Ir mes norime atsiliepti į šį kvietimą, norime sugrįžti prie gailestingos Tėvo širdies, - sakė popiežius Pranciškus Mišių homilijoje. Šiuo malonės metu, kurį šiandien pradedame, vėl kelsime akis į jo gailestingumą. Gavėnia tai kelias, kuris mus veda į gailestingumo pergalę prieš viską, kas bando mus prislėgti ir atimti iš mūsų Dievo vaikų orumą. Gavėnia tai kelias iš vergijos į laisvę, iš kančios į džiaugsmą, iš mirties į gyvenimą. Pabarstymo pelenais gestas, kuriuo šią kelionę pradedame, primena pirmapradę mūsų būseną: esame paimti iš žemės, esame sukurti iš dulkių. Taip, esame dulkės, tačiau mylinčiose rankose Dievo, kuris įkvėpė mums kiekvienam gyvybės dvasią ir nesiliauja tą ir toliau daręs. Jis nori mums ir toliau dovanoti gyvybės dvelksmą, mus saugantį nuo uždusimo, kurio priežastis egoizmas; nuo uždusimo,  kurio priežastis niekingos ambicijos ir tylus abejingumas; nuo uždusimo, kuris gesina dvasią, susiaurina akiračius, atima širdies jautrumą. Dievo gyvybės dvelksmas mus saugo nuo uždusimo, kuris gesina tikėjimą, atšaldo mūsų meilę, atima iš mūsų viltį. Eiti Gavėnios keliu tai trokšti to gaivinančio dvelksmo, kurį Tėvas mums nepaliauja duoti mūsų istorijos purvyne“.

„Gavėnia – tai ir metas tarti „ne“, - sakė popiežius Pranciškus. Tarti „ne“ dusinančiai taršai, sukeltai abejingumo, nerūpestingo manymo, kad kito žmogaus gyvenimas manęs neliečia, bandymų banalziuoti gyvybę, ypač gyvybę tų žmonių, kurie labiausiai kenčia nuo tokio paviršutiniškumo. Gavėnia tai metas tarti „ne“ nuodijantiems tuštiems ir beprasmiams žodžiams, skubotai ir grubiai kritikai, lėkštoms analizėms, nesugebančioms aprėpti žmonių problemų sudėtingumo, ypač problemų tų žmonių, kurie labiausiai kenčia. Gavėnia tai metas tarti „ne“ tokiai maldai, kuri tik nuramina sąžinę, tokiai išmaldai, kuri sukelia pasigėrėjimą savimi, tokiam pasninkui, kuris skatina būti patenkintais“.

„Gavėnia, - sakė Šventasis Tėvas Pranciškus, - tai naujas kvėpavimas, tai širdies atvėrimas tam vieninteliam dvelksmui, kuris mūsų dulkes paverčia žmogiškumu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.