2017-03-01 15:18:00

Papież na Kampanię Braterstwa w Brazylii: przyroda a życie ludzi


Do zaangażowania wszystkich na rzecz środowiska naturalnego i sprawiedliwości względem każdego człowieka wzywa Papież w przesłaniu na wielkopostną Kampanię Braterstwa, którą episkopat Brazylii organizuje już po raz 54. Tym razem jej tematem jest ochrona biomów, czyli poszczególnych stref roślinno-klimatycznych, oraz życia i kultury zamieszkujących je ludów. Brzmi on: „Braterstwo: biomy brazylijskie i obrona życia”.

W przesłaniu Franciszek zwraca uwagę, że Stwórca był wprost „rozrzutny” dla Brazylii, obdarzając ją różnorodnymi strefami roślinnymi, co nadaje temu krajowi niezwykłe piękno. Niestety jednak są tam też obecne oznaki agresji wobec dzieła stworzenia i degradacji przyrody. W obronie środowiska i ubogich również Kościół podnosił proroczo głos. Ojciec Święty przypomina, że już w 1979 r. brazylijski episkopat wielkopostną Kampanię Braterstwa pt. „O bardziej ludzki świat” prowadził pod hasłem: „Zachowaj to, co należy do wszystkich”. „«Nie można nie brać pod uwagę skutków degradacji środowiska, aktualnego modelu rozwoju i kultury odrzucenia dla życia osób» (encyklika „Laudato si””, 43) – pisze Papież. – Jednym z największych wyzwań we wszystkich częściach świata jest to, że degradacji środowiska towarzyszy niesprawiedliwość społeczna”. Franciszek zachęca, by uczyć się szacunku do poszczególnych stref roślinnych od ludów je zamieszkujących.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.