2017-02-27 16:33:00

Slovakas kankinys bus skelbiamas palaimintuoju


Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir jo supažindintas su aštuonių beatifikacijos bylų eiga, leido skelbti šias bylas liečiančius dekretus.

Vienu dekretu pripažinta slovako saleziečio kun. Tito Zemano kankinystė; kitais septyniais dekretais patvirtinamos herojiškos dorybės ir suteikiami Garbingųjų Dievo tarnų titulai septyniems kandidatams  į palaimintuosius – vyskupui, dviem kunigams, dviem seserims vienuolėms ir dviem pasauliečiams, gyvenusiems devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje Ispanijoje, Italijoje, Meksikoje ir Peru.

Kankiniu pripažintas Titus Zeman gimė 1915 m. Slovakijoje. Įstojęs į saleziečių kongregaciją, buvo atsiųstas studijuoti į Romą, kur 1938 m. davė amžinuosius vienuolio įžadus, o 1940 m. Turine jam buvo suteikti kunigo šventimai.  Antrojo pasaulinio karo pabaigos jaunasis kunigas sulaukė Čekoslovakijoje. Komunistų valdžiai uždraudus vienuolijų veiklą ir daugelį vienuolių įkalinus, saleziečiai, panašiai kaip ir kitos kongregacijos, tęsė veiklą neoficialiai, pogrindžio sąlygomis ruošė kandidatus. 1950 m. buvo nuspręsta šešias dešimtis kandidatų ir jaunų kunigų pervesti slapta per sieną į Austriją ir toliau į Italiją, kad Turine jie gautų salezietiškąją formaciją. Studentų gabenimo per sieną ėmėsi kunigas Zemanas. Vieną grupę 1952 m. jam pavyko pervesti per sieną, bet antrą sučiupo Čekoslovakijos pasieniečiai. Kunigas buvo apkaltintas išdavyste ir šnipinėjimu, buvo reikalaujama jam mirties bausmės, bet galiausiai buvo nuteistas 25 metams kalėjimo. Išėjo į laisvę 12 metų išsekintas ir sunkiai sergantis. Laisvėje išgyvenęs beveik penkerius metus, kun. Titus Zeman mirė 1969 m. sausio 8 d. Švento gyvenimo ir kankinystės liudijimą palikusio kunigo beatifikacijos byla buvo pradėta 2010 m. Pripažinus kankinystę, dabar byla jau baigta. Artimiausiu metu turėtų būti nustatyta ir beatifikacijos data. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.