2017-02-27 15:37:00

Avioliitto on kuva Jumalan rakkaudesta


Julistakaa avioliiton sekä perheen arvoa, pyysi paavi Franciscus lauantaina 24. helmikuuta papeilta. Perhe on ”kirkon ja yhteiskunnan elintärkeä solu”, paavi lausui. Ilmaiskaa sen arvoa ”julistamalla että miehen ja naisen välinen avioliitto on Kristuksen ja kirkon välisen morsiusyhteyden merkki”.

Paavi kysyi samalla, kuinka moni avioliiton solmivista pareista todella ymmärtää, mistä avioliitossa on kyse. ”Onko heillä uskoa tähän?”  ”Avioliiton sakramenttiin on valmistauduttava kunnollisella opetuksella eikä vain kahdella – kolmella tapaamisella, joiden jälkeen mennään eteenpäin”, paavi totesi.

“Avioliiton sakramentissa Jumala niin sanotusti heijastaa itsensä aviopuolisoissa, painaen heihin kuvansa ja hänen rakkautensa poispyyhkimättömän merkin. Avioliitto on todella Jumalan 'ikoni', jonka Hän, joka on kolmen persoonan ... täydellinen yhteys, on luonut meitä varten. Kolmiyhteisen Jumalan ja Kristuksen ja kirkon välinen rakkaus olkoon avioliitto-opetuksen keskuksessa”.

Efesolaiskirjeeseen, ”[s]iksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi: tämä on suuri salaisuus - minä tarkoitan Kristusta ja kirkkoa”, viitaten paavi totesi: ”Älkää väsykö osoittamaan tätä ’suurta salaisuutta’ kaikille, erityisesti aviopuolisoille” (vrt. Ef. 5:31-31).

Paavi osoitti sanansa papeille, jotka osallistuivat Rota Romana –tuomioistuimen järjestämään kurssiin avioliittoprosesseista.
All the contents on this site are copyrighted ©.