2017-02-26 16:17:00

Popiežius: Pasitikėjimas Dievu padeda įveikti visus sunkumus, net ir persekiojimus


„Šios dienos Evangelijos puslapis  (plg. Mt 6,24-34) ragina pasitikėti Dievu, kuris rūpinasi visomis savo sukurtomis gyvomis būtybėmis, - kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusiems tikintiesiems. Dievas parūpina maisto gyvūnams; jam rūpi lelijos ir lauko gėlės: jo dėmesingas žvilgsnis lydi mus per visą gyvenimą. Jėzus mus ragina nesirūpinti ateitimi, primindamas, kad virš visko yra Tėvas, kuris niekada neužmiršta savo vaikų“, sakė popiežius Pranciškus ir pridūrė, kad pasitikėjimas mylinčiu Dievu magiškai neišsprendžia mūsų problemų, bet padeda mums jas spręsti su deramu nusiteikimu – padeda jas drąsiai spręsti. „Aš esu drąsus, nes pasitikiu Tėvu, kuris viskuo pasirūpina ir mane labai myli“.

„Dievas nėra tolima ir anonimiška būtybė, tęsė Pranciškus. Dievas yra mūsų priebėga, mūsų ramybės ir taikos šaltinis. Jis yra mūsų išganymo uola, į kurią atsirėmę neprapulsime. Kas įsikimba Dievo, tas niekada nepragriūna. Jis mus gina nuo visada tykančio blogio.  Dievas yra mūsų bičiulis, mūsų sąjungininkas ir tėvas, net jei mes kartais to nesuvokiame. Mes kartais nesuvokiame, kad turime bičiulį, sąjungininką ir mylintį tėvą, imame kliautis laikinais dalykais, kuriuos galime paliesti, užmirštame, o kartais ir sąmoningai atmetame didžiausią gėrį, tai yra tėvišką Dievo meilę. Labai svarbu šiais našlaitystės laikais jausti, kad jis yra Tėvas“.

„Mes nutolstame nuo Dievo, kai visą dėmesį skiriame žemiškos laimės ir turtų siekimui. Jėzus sako, kad šios sunkios ir iliuzinės paieškos padaro mus nelaimingais. Dėl to Jėzus savo mokiniams suteikia fundamentalią gyvenimo taisyklę: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės“ (33). Tai reiškia, kad turime vykdyti projektą, kurį Jėzus nurodė savo Kalno pamoksle ir visada pasitikėti Dievu, kuris niekada nenuvilia“. „Tačiau tokia evangelinė laikysena, - paaiškino Pranciškus, - reikalauja aiškaus apsisprendimo, kaip nurodo Jėzus šios dienos Evangelijoje: „Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai, turtams“. Arba Viešpats, arba stabai, nors ir žavūs, bet apgaulingi. Šis pasirinkimas liečia daugybę mūsų kasdieninių darbų, programų ir įsipareigojimų. Apsisprendimas turi būti aiškus ir turime jį vis atnaujinti, nes čia pat mūsų tyko pinigų, malonumų, valdžios pagundos“.

„Ne visada iš karto matome Dievo karalystės vaisius. Sprendimą priimame su viltimi ir laukiame, kad Dievas viską įvykdytų. Krikščioniškoji viltis yra nukreipta į ateitį. Dievo pažadų išsipildymo negali sutrukdyti jokie sunkumai. Dievas yra ištikimas ir visada įvykdo tai ką pažadėjo“, - sakė Pranciškus ir baigdamas kalbą meldė Mergelę Mariją, kad ji mums padėtų pasitikėti dangiškojo Tėvo meile ir gerumu. Pasitikėjimas Dievu padeda įveikti visus sunkumus, net ir persekiojimus, kai liudija daugybės mūsų brolių ir seserų pavyzdys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.