2017-02-25 17:05:00

Popiežius: solidarumas nėra keli spontaniški veiksmai, bet nuostata


Tarp popiežiaus Pranciškaus šeštadienio audiencijų dalyvių buvo nevyriausybinės katalikiškos organizacijos iš Prancūzijos nariai ir savanoriai. Katalikų delegacija vystymuisi buvo įsteigta 1967 metais ir kaip byloja pats jos pavadinimas, veikia vystymosi srityje, pagal Bažnyčios socialinės doktrinos principus. Vienas iš šios organizacijos prioritetų yra savanorystė: kasmet per penkis šimtus savanorių vyksta ilgesniam ar trumpesniam laikui į keliasdešimt šalių. Audiencija pas popiežių paskirta minint Katalikų delegacijos vystymuisi įsteigimo penkiasdešimtąsias metines.

Vystymasis nėra vien paprastas ekonominis augimas. Kad būtų tikras, jis turi būti visapusiškas, auginti visus žmones ir kiekvieną žmogų. Tarptautinis solidarumas neturi būti vien pagalba iš šono, tačiau turi padėti tautoms pačioms paimti į rankas savo likimą, priminė savo pirmtako palaimintojo Pauliaus VI enciklikos „Populorum progressio“ mintis popiežius Pranciškus, sveikindamas audiencijos dalyvius ir dėkodamas už jų dosnų darbą per pastarąjį pusšimtį metų.

Kartu su jumis šlovinu Viešpatį už jo Dvasios darbą, matomą savanorių žmogiškame ir dvasiniame kelyje ir jūsų organizacijos inicijuotose bei prižiūrimuose vystymosi projektuose. Jūs pasitarnaujate tikram bendradarbiavimui tarp Bažnyčių ir tautų, atmesdami skurdą ir stengdamiesi dėl teisingesnio bei broliškesnio pasaulio, - sakė Pranciškus.

Jis pridūrė, kad solidarumas nėra vien, kaip kartais suprantama, keletas spontaniškų dosnių veiksmų, bet mentalitetas, pagal kurį yra svarbus visų gėris, bendruomenės gėris. Popiežius padrąsino savo klausytojus tokį mentalitetą ugdyti, kartu su „gailestingumo kultūra“, kurioje nėra vietos abejingumui ar nusisukimui nuo kenčiančio brolio.  

Nebijokite eiti brolybės keliais ir statyti tiltus tarp žmonių ir tautų pasaulyje, kur vis dar statomi, dėl kito baimės, mūrai. Per savo iniciatyvas, projektus ir veiksmus jūs darote regimą neturtingą Bažnyčią kartu ir dėl neturtingųjų, išeinančią Bažnyčią, kuri yra arti kenčiančių, stokojančių, atskirtų žmonių. Būkite nariai tokios Bažnyčios, kuri kiekvienam leidžia pajusti stebinantį Dievo artumą, švelnumą ir meilę, priimti mums Jėzaus Kristaus dovanojamą jėgą ir Žodį, kad naudotume savo talentus visų gėriui ir  savo bendrų namų išsaugojimui, - linkėjo Pranciškus, po to suteikęs apaštalinį palaiminimą. (Vatikano radijas) 








All the contents on this site are copyrighted ©.