2017-02-25 16:18:00

Popiežius klebonams: būkite artimi šeimoms


Būkite taikos ir paguodos tarnai Dievo tautoje, - kreipėsi popiežius Pranciškus, šeštadienį priėmęs kunigus, dalyvavusius Romos Rotos tribunolo surengtuose kursuose klebonams. Romos Rota, kaip žinoma, tai vienas iš trijų aukščiausiųjų bažnytinių teisimų, kurio žinioje yra santuokos negaliojimo bylos. Šis tribunolas santuokos bylose yra aukščiausia instancija, tarianti paskutinį žodį. Kartu šis tribunolas vykdo taip pat ugdomąją misiją, rengia įvarius susitikimus ir kursus – kaip ir pastarieji, klebonams skirti kursai. Šį kartą kursų tema – neseniai popiežiaus Pranciškaus įvesti pakeitimai, liečiantys santuokos bylų procedūrą. Kursuose taip pat kalbėta apie neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“, kuris apibendrina neseniai vykusių dviejų šeimos problemoms skirtų Vyskupų sinodų rezultatus.

Kalbėdamas kursų dalyviams, popiežius sakė, kad santuoka yra Dievo ikona, kad sutuoktinių meilėje atsispindi Dievo meilė. Dėl to vietinėje bažnytinėje bendruomenėje reikia draugiško ir rūpestingo palydėjimo tiek santuokai besiruošiančiam jaunimui, tiek susituokusioms poroms, bet ne mažiau ir toms, kurios yra patekusios į santuokinio gyvenimo krizę, nori išsiaiškinti ar jų sakramentinė santuoka yra galiojanti. Tai, pasak popiežiaus, yra labai delikatus ir kartu labai reikalingas patarnavimas, kurį kunigai turi atlikti ne kaip juridines normas gerai išmanantys biurokratai, bet kaip kantriai išklausantys ir trokštantys suprasti broliai.

Savo kalboje klebonams popiežius Pranciškus palietė šiandien taip pat ir tarp pakrikštytųjų kaskart dažnesnį gyvenimo nesusituokus reiškinį. „Taip pat būkite artimi, laikydamiesi Evangelijos stiliaus, geranoriškai priimkite ir tuos jaunus žmones, kurie ryžtasi gyventi kartu nesusituokę. Jie, dvasine ir moraline prasme, yra tie mažutėliai ir vargdieniai, kuriems Bažnyčia, sekdama savo Mokytojo ir Viešpaties pavyzdžiu, nori būti motina, kuri neatstumia, bet yra artima ir rūpinasi. Ir šiuos asmenis myli Jėzaus širdis. Žiūrėkite į juos su meile ir gerumu“, ragino Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.