2017-02-24 18:13:00

Ferenc pápa péntek reggeli homíliája: Nem könnyű az irgalom és igazságosság útja, de boldoggá tesz


„A keresztény ember az igazságról nem alkudozik, ellenben igaznak kell lennie az irgalomban, ahogy ezt nekünk Jézus tanította” – emelte ki Ferenc pápa a péntek reggeli homíliájában, a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmise során. Óva intett a „képmutatástól és attól a kísértéstől, hogy a hitünket álokosodásra sorvasszuk”.  „Szabad a férfinek elbocsátania a feleségét?” – hangzik el a kérdés ugyanis a napi evangéliumban (Mk 10,1-12) Jézus felé a törvénytudók részéről, akik árgus szemekkel követik a názáreti Tanítót útja során és időről-időre hozzáfordulnak.

Jézus nem enged a szőrszálhasogató álokoskodásnak, mindig az igazságot tanítja    

A törvénytudók azért fordulnak újból és újból Jézushoz, mert „próbára akarják tenni” és ki akarják forgatni őt szavaiból. Jézus azonban nem válaszol a rosszul feltett kérdésre, „szabad-e vagy nem szabad?” – húzta alá Jézus magatartását Ferenc pápa. Nem lép be a szőrszálhasogató álokoskodásuk kelepcéjébe, hiszen ők a hitre csak a „szabad” vagy „nem szabad” logika alapján kérdeztek, egyre jobban részletezve: „Hol szabad és hol nem, meddig szabad és meddig nem…?”. Jézus pedig nem lép be ebbe a szőrszálhasogató okoskodásba, ellenben visszakérdez, ahogy Márk evangélista írja: „Ő azonban kérdéssel válaszolt: Mit parancsolt nektek Mózes?”. Mi áll a törvényetekben? – pontosított a pápa. Ők, a kérdezők pedig most szépen elmagyarázzák, hogy Mózes engedélyt adott a feleség elbocsátására és így valójában ők maguk estek bele saját csapdájukba. Jézus ugyanis „keményszívűeknek” nevezi őket: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot”. Jézus kimondja az igazságot, álokoskodás nélkül, engedmények nélkül, magát az igazságot nevezi meg. Úgy magyarázza az igazságot, ahogy a dolgok eredetileg meg lettek teremtve, utalt a pápa a Szentírás, Mózes törvénye igazságára. Ugyanezt teszi, amikor a házasságtörésről kérdezik immár otthon a tanítványai: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságtörést követ el.”          

Képmutató a szőrszálhasogató álokoskodás logikája, rászedi az embert

Ám, ha így áll az igazság és a házasságtörés egy súlyos dolog, akkor hogyan magyarázzuk azt – kérdezett tovább a pápa –, hogy Jézus sokszor szóba áll házasságtörő asszonnyal, pogány nővel? Ivott annak a poharából, aki maga tisztátalan volt, ám végül azt mondta: „Én nem ítéllek el. Menj és ne vétkezzél többé!” Hogyan lehetséges mindez? – tette fel a kérdést újból Ferenc pápa.

Jézus útja – és ezt tisztán látjuk – a szőrszálhasogató álokoskodástól az igazságig és az irgalmasságig vezet. Ő figyelmen kívül hagyja az álokoskodást. Azokat, akik őt próbára akarják tenni, akik a „szabad-e?” kérdés logikájával gondolkodnak, azokat az evangélium más helyén képmutatóknak nevezi. Ők a negyedik parancsolat kapcsán megtagadták a szülőknek kijáró köteles segítséget, azzal mentve fel magukat, hogy ők az egyháznak adományoznak egy csinos összeget. Képmutatók! Álszent a kazuisztikus gondolkodásmód! - szögezte le eréllyel Ferenc pápa. Képmutató gondolat! Szabad vagy nem szabad? – kérdezik és okoskodásuk aztán egyre agyafúrtabb lesz, sőt ördögivé válik, azt kérdezve: Meddig mehetek el? Akkor pedig innentől odáig nem szabad! Ez a szőrszálhasogató álokoskodás kelepcéje.

A keresztény útja az okoskodástól az igazságig és irgalmasságig 

A keresztény ember útja nem enged az álokoskodás logikájának, hanem az igazsággal válaszol, mellyel Jézus példája nyomán együtt jár az irgalmasság, mert ő maga az Atya irgalmasságának a megtestesülése. Önmagát nem tagadhatja meg, mert ő maga az Atya igazsága és ő maga az Atya irgalmassága! Ezt az utat tanítja nekünk Jézus, amit nehéz alkalmazni az élet kísértései előtt – állapította meg a Szentatya.

Nem könnyű az irgalom és igazságosság útja, de boldoggá tesz

Amikor a kísértés szíven találja az embert, akkor nem könnyű kijutni az okoskodás logikájából az irgalomra és az igazságosságra. Ehhez Isten kegyelme kell, ami segít bennünket tovább haladni. Ilyenkor mindig ezt kell kérni: „Uram, tudom, hogy igaz vagy, de irgalommal vagy igaz. Ami nem igaz, az okoskodással fedi magát, míg az igazság az irgalmasságba öltözködik. Amiként te magad vagy, Istenem! Igaz vagy az irgalmasságodban! Az álokoskodó mentalitás azonban tovább kérdezhet: De mi a fontosabb az Istenben? Az igazságosság vagy irgalmasság? Már maga ez a gondolat is beteg, amikor azt kérdezi, hogy: Melyik a fontosabb? Nincs két dolog! – állította határozottan a pápa: egy dolog van, egyetlen egy dolog létezik. Istenben az igazságosság irgalmasság és az ő irgalmassága igazságosság. Végül egy fohásszal zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa: Adja az Úr, hogy megértsük ezt az utat, ami ugyan nem könnyű, de boldoggá tesz minket és oly sok embert!”.

(vl) 
All the contents on this site are copyrighted ©.