2017-02-23 14:40:00

Ranná homília pápeža Františka: Nepohoršujme dvojakým životom


Vatikán 23. februára – Nepohoršujte maličkých svojím dvojakým životom, lebo pohoršenie ničí. Týmito slovami sa dnes pápež František obrátil na veriacich v Dome sv. Marty, kde ráno slúžil omšu. „Odtni si ruku“, „vylúp si oko“, len „nepohoršuj maličkých“, teda spravodlivých, „tých, ktorí dúfajú v Pána, ktorí jednoducho veria v Pána,“ uviedol na úvod svojej homílie pápež František.

Inšpiráciu našiel v dnešnom čítaní z Evanjelia podľa Marka, v ktorom Ježiš svojim učeníkom hovorí, že je pre nich lepšie, keď vojdú do života zmrzačení, ako keby mali prísť s obidvoma rukami do zatratenia (Mk 9,41-43.45.47-50). Pohoršenie podľa slov pápeža znamená pre Pána skazu:

„Čo znamená pohoršenie? Pohoršenie znamená povedať jednu vec a urobiť druhé; znamená to podvojný život, dvojaký život. Dvojaký život vo všetkom: ja som veľký katolík, vždy chodím na omšu, patrím do toho a onoho spoločenstva; avšak môj život nie je kresťanský, neplatím spravodlivú čiastku svojim zamestnancom, vykorisťujem ľudí, robím nečisté obchody, recyklujem peniaze... Dvojaký život. A koľko katolíkov je takých, a títo pohoršujú. Koľkokrát sme počuli – my všetci, v našej štvrti alebo niekde inde: ,Ak by som mal byť katolík ako tamten, je lepšie byť ateistom’. A toto je pohoršenie. Ničí ťa. Vrhá ťa dole. A toto sa deje každý deň, stačí si zapnúť televízne správy alebo čítať noviny. V novinách je toľko škandálov, a dokonca sa tam škandálom robí veľká reklama. A škandálmi sa ničí“.  

Pápež František ponúkol veriacim príklad jedného významného podniku, ktorý bol na pokraji bankrotu. Ľudia nemali peniaze na každodenné potreby, lebo nedostávali výplatu. Verejné autority chceli predísť štrajku, síce spravodlivému, ale ktorý by narobil škody, a tak chceli hovoriť s vedením firmy. A jeho šéf, katolík, bol na zimnej dovolenke na pláži na Blízkom východe a ľudia o tom vedeli, i keď to nevyšlo v novinách. „Toto sú pohoršenia,“ zakončil príbeh Svätý Otec a dodal:

„Ježiš v Evanjeliu o týchto, čo pohoršujú, hovorí bez toho, aby použil slovo škandál, je to však zrejmé: ,Prídeš do neba a zaklopeš na bránu so slovami: ,To som ja, Pane!  Áno, nepamätáš sa? Chodieval som do kostola, bol som ti blízko, patril som do toho spoločenstva, robieval som to a to... nepamätáš sa na všetky tie obety, ktoré som vykonal?’ – ,Áno, pamätám sa. Milodary, tie si pamätám: všetky špinavé. Všetky ukradnuté chudobným. Nepoznám ťa’. To bude Ježišova odpoveď tým, ktorí pohoršujú dvojakým životom“.    

„Dvojaký život pochádza z nasledovania vášní srdca, hlavných hriechov, ktoré sú ranami prvotného hriechu,“ vysvetlil na záver svojej dnešnej rannej homílie pápež František. Práve dnešné prvé čítanie z Knihy Sirachovcovej nás nabáda k tomu, aby sme sa „nespoliehali na našu silu a neoddali sa vášňam svojho srdca“ (Sir 5,1-10), aby sme nevkladali svoju nádej do bohatstiev a nepovedali si: ,vystačím si sám’. Svätý Otec preto veriacich pozval neodkladať svoje obrátenie:

„Nám všetkým, každému jednému z nás, by dnes pomohlo zamyslieť sa, či v nás nie je niečo z dvojakého života, či sa zdáme byť spravodliví, dobrí veriaci, dobrí katolíci, avšak pod povrchom robíme niečo iné. Či tam nie je niečo z podvojného života, nejaká falošná sebaistota: ,veď Pán mi potom všetko odpustí, ja zatiaľ budem takto pokračovať...’. Či tam nie je niečo ako: ,Áno, toto nie je správne, zmením sa, ale nie dnes: zajtra’. Premýšľajme nad tým. Majme osoh z Pánovho slova a pamätajme, že Pán je v tomto veľmi prísny. Pohoršenie ničí“. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.