2017-02-23 14:02:00

Popiežiaus homilija. Papiktinimai žlugdo; neatidėliokime atsivertimo


Nepiktink mažutėlių dviveidišku, dvigubu gyvenimu; verčiau nusikirsk ranką ar išsilupk akį, kad tik nenusidėtum, kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją.

„Kas gi yra papiktinimas? Papiktinimas – tai sakyti viena, o daryti kita, tai dvigubas gyvenimas, dviveidiškumas, - sakė popiežius. Dvigubas gyvenimas gali įgyti įvairias formas: aš esu katalikas, aš dalyvauju Mišiose, priklausau vienai ar kitai katalikiškai draugijai, tačiau gyvenu ne kaip krikščionis, nemoku teisingo atlyginimo savo darbuotojams, išnaudoju žmones, imuosi nešvaraus verslo, plaunu pinigus... Dvigubas gyvenimas. Yra daug tokių katalikų. Ir jie piktina. Kiek kartų esame girdėję žmones sakant: „geriau būti bedieviu, negu tokiu kataliku“. Štai kas yra papiktinimas. Jis žlugdo. Jis griauna pasitikėjimą. Ir tai dedasi kiekvieną dieną. Gana pasižiūrėti televizijos žinių laidą ar atsiversti laikraštį. Kiek daug papiktinimų spaudos pranešimuose. Papiktinimai reklamuojami. Tačiau papiktinimai žlugdo“.

„Jėzus Evangelijoje kalba apie šiuos piktintojus. Nors jis ir nenaudoja žodžio „papiktinimas“, bet aišku, kad apie tai kalbama, - sakė popiežius Pranciškus. „Tu ateisi prie dangaus vartų ir juos pasibeldęs sakysi: „Viešpatie, tai aš. Argi manęs neatsimeni? Aš juk ėjau į bažnyčią, buvau tau artimas, priklausiau draugijoms, paaukojau daug pinigų...“ – „Taip, atsimenu. Atsimenu visas nešvarias tavo aukos. Tuos pinigus tu pavogei iš vargšų. Aš tavęs nepažįstu“. Taip atsakys Viešpats tiems dviveidžiams piktintojams“.

„Mes visi, kiekvienas iš mūsų, - sakė Pranciškus, - šiandien gerai pagalvokime ar nėra dviveidiškumo mumyse, ar nesistengiame tik atrodyti teisingais, gerai tikinčiaisiais, gerais katalikais, o iš tiesų elgiamės visiškai kitaip? Ar nėra mumyse dviveidiškumo? Ar kartais ne per daug pasitikime: „Aš darau savo, nes juk Viešpats ir taip man viską atleis...“ Arba galbūt sakome: „Žinau, kad tai negerai; aš tikrai atsiversiu, tačiau ne šiandien, bet rytoj“. Pagalvokime apie tai. Prisiminkime ką šiandien sako Viešpaties Žodis. Apie tai Viešpats labai griežtai kalba, nes papiktinimai žlugdo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.