2017-02-23 00:00:00

Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimui – 50


Penkios dienos dėkojant Šventajai Dvasiai už penkiasdešimties metų Charizminio atsinaujinimo judėjimo jubiliejų, per kurias įvairių judėjimo bendruomenių vadovai iš viso pasaulio susitiko namuose Pitsburge, JAV, kur įvyko pirmosios Duquesne universiteto studentų rekolekcijos. Vasario 15-19 jubiliejinio susitikimo pirmosios dienos buvo skirtos apmąstymams ir pasidalijimams apie tai, kokie yra atsinaujinimo vaisiai bei kur Viešpats veda atsinaujinimo judėjimą. Vėliau – atviros paskaitos ir liudijimai.

Šiandien  judėjimas yra išplitęs po 204 šalis, veikia penkiuose žemynuose. Palietęs daugiau nei šimto milijonų katalikų gyvenimus, skirtingose šalyse įgavo įvairias formas, juridinį statusą, stilių, ir juos sieja bendras šaltinis – Šventosios Dvasios įkvėpimas.

Italijoje vasario 17-19 dienomis Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje bendruomenė surengė maldos ugnies sieną: 50 valandų meldžiantis už 50 Atsinaujinimo metų tomis vasario dienomis, kai Pitsburge vyko istorinis savaitgalis, tradiciškai laikomas Katalikų Charizminio atsinaujinimo pradžia.

Atsinaujinimo judėjimo vadovas Salvatore Martinez ta proga sakė: „Susitinkame šiandien Pitsburge, kad Šventoji Dvasia mus vėl nustebintų.  Atsinaujinimo malonė nebijo pasenti! Šios dienos suteikia galimybę meldžiantis pažadinti pranašišką dvasią, meldžiant naujų Sekminių Bažnyčioje bei pasaulyje“, - sako Martinez, pabrėždamas, kad Pranciškaus pontifikate atsinaujinimas svarbus savo charizmine ir dvasinio ekumenizmo misija. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.