2017-02-23 16:55:00

Garbės legiono ordinas buvusiam Vatikano radijo direktoriui


Buvęs Vatikano radijo direktorius t. Federico Lombardi SJ apdovanotas garbės legiono ordinu. Iškilmingas įteikimas vyko trečiadienio vakarą Prancūzijos ambasadoje prie Šventojo Sosto, Romoje.

Federico Lombardi gimė 1942 m. šiaurinės Italijoje Pjemonto regione. Būdamas 18 metų įstojo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs jėzuitų fakultetą, Turino universitete studijavo matematiką, o dar vėliau – Frankfurte Vokietijoje – teologiją. 1972 m priėmė kunigystės šventimus. Nuo 1973 m. dirbo Italijos jėzuitų dvisavaitinio žurnalo „Civiltà Cattolica“ redakcijoje. Nuo 1984 iki 1990 m. buvo Italijos jėzuitų provincijolas. Nuo 1991 m. tėvas Lombardi dirbo Vatikano radijuje. Pirmiausia kaip programų direktorius, tai yra visų mūsų radijo redakcijų vadovas, o nuo 2005 iki 2016 m. kaip generalinis direktorius. Keletą metų tėvas Lombardi taip pat vadovavo Vatikano televizijos centrui, o popiežius Benediktas XVI savo pontifikato pradžioje jį taip pat paskyrė Vatikano spaudos salės direktoriumi. Pernai baigęs tarnybą Vatikano radijuje ir Vatikano spaudos salėje, t. Federico Lombardi buvo paskirtas Josepho Ratzingerio fondo valdybos pirmininku.

Trečiadienio vakarą dėkodamas už apdovanojimą, tėvas Lombardi priminė savo gimtojo Pjemonto kaimynystę su Prancūzija ir senus istorinius ryšius. Taip pat kalbėjo apie Vatikano radijo tarnybų prancūzų kalba darbą, apie kartu su žinių apie popiežiaus veiklą ir Bažnyčios gyvenimą skleidimu, dalyvavimą ryšių tarp frankofiniškų pasaulio šalių plėtojime. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.