2017-02-22 18:01:00

Arkivysk. B. Auza: Ukrainos konfliktui būtinas politinis sprendimas


Ginti civilius gyventojus, dėti visas įmanomas pastangas, kad nebesitęstų „neišspręstas konfliktas“ Ukrainoje ir rasti politinį sprendimą einant dialogo ir derybų keliu. Šiuos prioritetus nurodė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose, arkivyskupas Bernadito Auza kalbėdamas vasario 21 d. Niujorke Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos surengtoje atviroje diskusijoje apie taikos palaikymą, tarptautinį saugumą ir ypač konfliktą Ukrainoje. Šventasis Sostas, - sakė vyskupas, - remia Jungtinių Tautų, ESBO ir kitų organizacijų pastangas puoselėti taiką visoje Europoje, taip pat ir Ukrainoje.

Nuo pat 2014 metų konflikto drama „kelia didelį susirūpinimą“. Šventasis Sostas ir toliau stengiasi teikti humanitarinę pagalbą konflikto zonoje esantiems žmonėms, - pažymi arkivyskupas, pabrėždamas būtinybę imtis visų priemonių, kad būtų nutraukta kova. Pasak Šventojo Sosto stebėtojo JT, visos dalyvaujančios šalys turi įsipareigoti saugoti pamatines teises ir užtikrinti, kad būtų atkurtas stabilumas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, gerbiant tarptautinės teisės pripažintą Ukrainos teritoriją ir sienas.

Arkivyskupas pabrėžė, kad Šventasis Sostas patvirtina savo artimumą ir solidarumą visoms tautoms, patiriančioms smurtą ir bet kokias agresijos formas, tarp jų ir įšaldyto konflikto bei hibridinio karo situacijas.  Visos iniciatyvos siekiant taikos ir tarptautinio saugumo turi būti vykdomos gerbiant žmogaus gyvybę, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas ir palengvinant kančias. Pasak diplomato, valstybių pareiga  susilaikyti nuo veiksmų, kurie destabilizuotų kaimynines šalis. Valstybės turi darbuotis kartu kuriant sąlygas, kurios būtinos taikai ir susitaikymui, - apibendrino arkivyskupas Auza. (Vatikano radijas).
All the contents on this site are copyrighted ©.