2017-02-22 11:02:00

האפיפיור פרנציסקוס קורא לעזרה עבור 'דרום סודאן הסובלת'


האפיפיור פרנציסקוס התייחס למצוקתם של תושבי דרום סודאן, "בה סכסוך בין אחים מתעצם בשל משבר מזון חמור שפקד את קרן אפריקה וגזר על מיליוני אנשים – ביניהם ילדים רבים – מוות ברעב".

האב הקדוש קרא לכל המעורבים להתחייב "לא לעצור בשלב ההצהרות, אלא גם לספק סיוע במזון ולאפשר לו להגיע לאוכלוסיות סובלות".

כמו כן, האפיפיור נשא תפילה שהאדון יקיים ויזין את "אחינו ואת אלה שפועלים כדי לסייע להם".

ממשלת דרום סודאן הכריזה באופן רשמי על בצורת בחלקים מסוימים במדינה. האו"ם הזהיר שהאזורים מוכי המלחמה והמשברים הכלכליים מותירים כ-100,00 בסכנת גוויעה ברעב, בעוד שכמיליון אחרים עומדים בפני סכנת בצורת.

להלן תרגום לעברית של הודעת האפיפיור:

"החדשות שמגיעות מדרום סודאן הסובלת מכאיבות במיוחד. שכן, בה סכסוך בין אחים מתעצם בשל משבר מזון חמור שפקד את קרן אפריקה וגזר על מיליוני אנשים – ביניהם ילדים רבים – מוות ברעב. בה בעת, עתה יותר מתמיד, הכרחי שהכול יתחייבו לא לעצור בשלב ההצהרות, אלא גם לספק סיוע במזון ולאפשר לו להגיע לאוכלוסיות הסובלות. יהי רצון שהאדון יקיים את אחינו ואת כל מי שפועל כדי לסייע להם."
All the contents on this site are copyrighted ©.