2017-02-21 18:01:00

Popiežius priėmė tarptautinio forumo „Migracija ir taika“ dalyvius


Kartu su teise emigruoti turi būti garantuota ir teisė neemigruoti, - sakė popiežius Pranciškus, antradienį susitikęs su šiomis dienomis vykusio Šeštojo tarptautinio forumo „Migracija ir taika“ dalyviais. Šiuos, kas dveji metai vykstančius forumus, rengia Šventojo Sosto visapusiško žmogaus vystymosi dikasterija, tarptautinis vienuolių skalabriečių pagalbos migrantams tinklas ir Konrado Adenauerio fondas.

Jaudina ir gąsdina ne pats migracijos reiškinys, nes žmonės migravo visais laikais, sakė popiežius, bet kai kurios dabartinės jo formos, metančios iššūkį tiek politinei bendruomenei, tiek Bažnyčiai ir visai visuomenei. Pasak Pranciškaus, matant, kad dažniausia reakcija į migraciją yra priešiškumas, dažniausiai kylantis iš egoizmo ir dar labiau sustiprinamas populistinės demagogijos, reikia keisti mąstyseną, reikia atmetimui ir abejingumui priešpastatyti geranorišką svetingumą besibeldžiantiems į mūsų duris. Tiems žmonėms, kurie bėga nuo karų ir baisių persekiojimų, kurie dažnai patenka į nusikalstamų organizacijų spąstus, turi būti sukurti saugūs humanitariniai koridoriai.

Negana tik naujo požiūrio ir kitokios mąstysenos, bet reikalingos konkrečios priemonėms, kurios apsaugotų migrantus nuo smurto ir išnaudojimo. Pareiga padėti šiems mūsų broliams ir seserims, tai moralinis imperatyvas, kuris privalo virsti konkrečiais nacionaliniais ir tarptautiniais juridiniais instrumentais, konkrečiomis pagalbos pabėgėliams ir migrantams programomis bei veiksmingomis priemonėmis prieš prekiautojus žmonėmis.

Reikia koordinuotos veiklos tiek vykdant socialinės plėtros programas migrantų gimtosiose šalyse, tiek ir skatinant integraciją juos priėmusiose visuomenėse. Turi būti ne tik garantuota teisė žmogui migruoti iš nepakeliamos aplinkos, gelbėti save ir savo šeimą iš beviltiškos padėties. Tarptautinės pagalbos ir ilgalaikio bendradarbiavimo programos turi padėti sukurti žmoniškas sąlygas migracijos srautų kilmės šalyse, kad žmonės ne tik nebūtų priversti emigruoti, bet galbūt ir emigrantai sugrįžtų į savo gimtąsias šalis.

Kalbėdamas apie migrantų integraciją naujose visuomenėse, popiežius sakė, kad tai ne turi būti nei inkorporacija, nei asimiliacija, bet dvišalis procesas, vieni kitų kultūros pripažinimas ir dalijimasis jos vertybėmis. Tačiau, kad tai būtų įmanoma, visų pirma priimančioji pusė turi keisti požiūrį. Reikia atsisakyti baimės, gynybinių laikysenų, marginalizavimo ir abejingumo, o vadovautis susitikimo kultūra, kuri vienintelė sugeba kurti teisingesnį, broliškesnį, geresnį rytojų visiems. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.