2017-02-20 13:19:00

Pranciškus: Vaikai kareiviai – tai tragedija


Po kartu su sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius dar kartą kreipėsi į visus susitikimo dalyvius ir pakvietė melstis už Kongo Demokratinėje Respublikoje šiomis dienomis vėl prasiveržusio smurto aukas.

„Brangieji broliai ir seserys. Deja, tebeateina žinios apie įnirtingus ir brutalius susirėmimus Kongo Demokratinės Respublikos Centriniame Kasai regione. Didis skausmas dėl aukų, ypač dėl daugybės vaikų, atimtų iš šeimų ir mokyklų, paverstų kareiviais. Vaikai kareiviai – tai tragedija, - sakė Šventasis Tėvas. Savo malda esu artimas taip pat vienuoliams bei humanitarinių organizacijų darbuotojams, tarnaujantiems tame sunkiame krašte. Dar kartą kreipiuosi į šalies valdžios ir tarptautinės bendruomenės vadovų sąžines, kad skubiai imtųsi ryžtingų veiksmų tų mūsų brolių ir seserų labui. Melskimės už visus tos šalies ir kitus Afrikos žemyno bei viso pasaulio gyventojus, kenčiančius dėl smurto ir karų. Ypač galvoju apie brangiuosius Pakistano ir Irako gyventojus, pastarosiomis dienomis nukentėjusius nuo žiaurių teroristinių išpuolių. Melskimės už žuvusius, sužeistuosius ir jų šeimas. Karštai melskimės, kad visos nuo smurto užkietėjusios širdys atsiverstų į taiką, taip kaip Dievas nori. Tyliai valandėlę pasimelskime“, - sakė popiežius ir po tylios maldos visus pakvietė kartu sukalbėti „Sveika, Marija“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.