2017-02-20 13:23:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Į blogį atsakykime gerumu


Sekmadienio Evangelijoje Jėzus mums rodo naują teisingumo kelią, ragina artimo meile įveikti seną taisyklę „akis už akį, dantis už dantį“. Apie tai kalbėjo ir popiežius Pranciškus, sveikindamas maldininkus ir turistus vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

„Jėzus nesiūlo mokiniams pasyviai priimti blogį, bet kaip tik priešingai – jis sako, kad reikia į blogį reaguoti, tačiau ne kitu blogiu, bet gerumu. Tik taip įmanoma nutraukti blogio grandinę. Blogis tai trūkumas, tuštuma, tai gėrio nebuvimas, - kalbėjo Pranciškus. Neįmanoma tuštumos užpildyti kita tuštuma. Tuštumą galima užpildyti tik „pilnuma“, tai yra gėriu. Kerštas niekada  neišsprendžia konfliktų“.

Jėzaus siūlomas blogio atmetimas gali reikšti ir savaime priklausančios teisės atsisakymą. Jis pateikia keletą pavyzdžių: atsukti kitą skruostą, atiduoti pinigus, drabužį. Tačiau tai nereiškia, kad šitokiu atsisakymu pažeidžiamas teisingumas. Krikščioniškos meilės geriausia išraiška yra gailestingumas, kuris kartu reiškia ir tobulesnį teisingumą. Jėzus mus moko, kad turime aiškiai atskirti teisingumą nuo keršto. Mes turime reikalauti teisingumo, patys turime teisingai gyventi, tačiau mums nevalia keršyti ar netiesiogiai kurstyti kerštą, nes kerštas visada reiškia neapykantą ir smurtą.

Jėzus mums siūlo ne naują pilietinę santvarką, bet artimo meilės įsakymą, kuriame telpa taip pat ir meilė priešams. „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“ (Mt 5,44). Tai nelengva. Neturime manyti, kad šiais žodžiai Jėzus pateisina priešo padarytą blogį. Jėzus siūlo žiūrėti iš aukštesnės, kilnesnės perspektyvos, siūlo pažvelgti akimis dangiškojo Tėvo, kuris „leidžia savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (45).

„Priešas taip pat yra žmogus, skurtas pagal Dievo paveikslą, nors ir šis paveikslas jame blogo elgesio aptemdytas. Kai kalbame apie „priešus“, neturime manyti, kad tai kažkokie tolimi ir visiškai į mus nepanašūs žmonės. Priešais tampame ir mes, kai nesutariame su kitais žmonėmis, su savo šeimų nariais. Kiek nesantaikos mūsų šeimose! Priešai tai ir tie, kurie apie mus blogai kalba, kurie mus šmeižia ir skriaudžia. Sunku tai priimti. Esame kviečiami visiems atsakyti gerumu. Tai meilės įkvėpta strategija“.

„Mergelė Marija tepadeda mums sekti Jėzų šiuo reikliu keliu, kuri iškelia žmogaus orumą ir padeda mums būti danguje esančio mūsų Tėvo vaikais. Temoko mums kantrumo, dialogo, atleidimo; temoko būti bendrystės ir brolybės kasdieniniame gyvenime, ypač šeimoje, kūrėjais“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.