2017-02-20 14:33:00

Popiežius: Malda – galingas priešnuodis blogiui


Tryliktasis popiežiaus Pranciškus vizitas Romos vyskupijos parapijoje. Sekmadienį po pietų Šventasis Tėvas aplankė Romos miesto rytiniame pakrašty esančią Šv. Jėzaus Širdies Marijos Juozapos parapiją, kurią prieš 15 metų aplankė ir popiežius Jonas Paulius II.

Vienas susitikimų buvo skirtas parapijos vaikams. Vaikai Pranciškų klausė kaip tampama popiežiumi. Atsakydamas, Pranciškus aiškino, kad buvimas popiežiumi tai ne paties žmogaus pasirinkimas. Net ir labai norėdamas juo netaptum; nepadėtų nei jokios gudrybės, nei pinigai. Pats Viešpats išsirenka savo atstovą Bažnyčioje, o išrinktasis turi stengtis būti geras krikščionis, turi būti kitiems tėvas. Popiežius taip pat vaikams prisipažino, kad vaikystėje jis svajojo tapti mėsininku. Taip pat papasakojo apie jaunystėje išgyventą sunkią ligą. Visus sunkumus galima įveiktu su tikėjimu ir malda, kuri duoda drąsos, - sakė vaikams popiežius.

Lankydamasis parapijoje popiežius taip pat susitiko su jos senais žmonėmis, su ligoniais ir Caritas globotiniais. Aukodamas Mišias, homilijoje komentuodamas sekmadienio Evangeliją, popiežius kartojo Jėzaus kvietimą visada į blogį atsiliepti gerumu, su geranoriškumu ir dosnia meile gydyti nuodėmės paliktas žaizdas. Kelias į šventumą prasideda nuo atleidimo, nuo gero linkėjimo kiekvienam žmogui, taip pat ir tam, kuris mums gero nelinki ar mus skriaudžia.

„Malda yra priešnuodis neapykantai, karams, ypač tiems karams, kurie prasideda namuose, kurie prasideda mūsų miestų rajonuose, kurie prasideda šeimose... Pagalvokime kad ir apie tuos karus, kurie įsiplieskia tarp artimų žmonių dėl palikimo. Kiek dėl to nesantaikos, kiek neapykantos. Melskimės, kad viešpatautų ramybė tarp mūsų. O jei aš žinau, kad kas nors manęs nemyli, kad blogo man linki, už jį turiu ypatingai karštai melstis. Malda yra galinga; malda nugalį blogį; malda atneša taiką“, - sakė popiežius, sekmadienio pavakare lankydamasis Romos rytinio priemiesčio parapijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.