2017-02-15 17:16:00

Čiabuvių teisės ir Pranciškaus audiencija


Trečiadienį popiežius audiencijoje priėmė kelias dešimtis Čiabuvių tautų atstovų, kurie dalyvauja specialiame forume Romoje, surengtame Tarptautinio žemės ūkio vystymo fondo (IFAD).

Pasak Jungtinių Tautų Organizacijos, asmenų, priklausančių čiabuvių arba autochtonų tautoms, pasaulyje yra per 370 milijonų, septyniasdešimtyje valstybių. Kartais šios tautos dar vadinamosios „pirmaisiais gyventojais“, taip aprašant dažną istorinę tikrovę, kurioje šios tautos šiandien sudaro mažumą kitų tautų, kadaise kolonizavusių jų gyvenamą kraštą, apsuptyje.

Tokios tautos, pavyzdžiui, yra lakotai Jungtinėse Amerikos Valstijose ar majai Gvatemaloje, samiai šiaurės Europoje ir aborigenai Australijoje, maoriai Naujojoje Zelandijoje.

Viena vertus, šios tautos yra išlaikiusios labai senas kultūrines tradicijas, yra prisirišusios prie savo teritorijos, suaugusios su ja, su natūraliu gamtos ciklu, tai kita vertus neretai yra diskriminuojamos ar gyvena tam tikroje atskirtyje, palyginus su vyraujančiomis gyventojų grupėmis. Šioms tautoms ryšys su savo žeme dažnai yra esminė, ne vien materialinė, bet ir egzistencinė atrama. Tuo tarpu kai kurios globalizacijos ir kapitalizmo formos tai visiškai ignoruoja, siekdamos tas žemes pasisavinti dėl jose esančių išteklių. Neretai tai kainuoja žmogiškas gyvybes: kiekvienais metais Lotynų Amerikoje nužudomi aktyvistai, kurie gina savo tautų žemes nuo tų, kurie norėtų jose esančios medienos ar norėtų jas paversti plantacijomis.

Nereikia žvelgti toli į praeitį – jau šių metų sausio 18 dieną Meksikoje buvo nužudytas Isidro Baldenegro Lopez, 51 metų amžiaus žinomas aplinkos apsaugos aktyvistas, taharumarų genties narys, fermeris, savo bendruomenės lyderis. Jis veikė daug metų ir surengė daug protestų akcijų prieš nelegalų miškų kirtimą. Jam dar esant jaunam vyrui, 1993 metais, teko stebėti savo tėvo žūtį, pasipriešinusio miškų kirtimui vakariniuose Sierra Madre kalnuose. Po to jis pats stojo į kovą prieš beatodairišką miško kirtimą, naikinantį ne vien mišką, bet ir ekosistemą bei fauną, susidurdamas su korupcija ir grasinimais, kurie nebuvo tušti, mat verslo interesų ir žiaurių narkotikų bei reketo gaujų bendradarbiavimas regione nėra išimtis. Po vieno protesto jis buvo nuteistas ir kalėjime praleido 15 mėnesių. Sausio 18 dieną šis aktyvistas, 2005 metais gavęs svarbią tarptautinę Goldmano aplinkosaugos premiją, buvo nušautas ir niekam nekyla abejonių, kad tai susidorojimas dėl jo veiklos. Anksčiau, 2016 kovo 3, buvo nušauta kita, 2015-ųjų  Goldmano premijos laureatė Berta Caceres iš Hondūro, advokatavusi lenca indėnų genčiai, kuriai gyvybinį pavojų sukėlė didžiulės užtvankos statybų projektas. Tai garsiausi vardai, bet žuvusių yra dešimtys.

Katalikų Bažnyčia įvairiuose kraštuose, vadovaudamasi savo socialine doktrina ir solidarumu, ne kartą buvo advokatavusi ir užstojusi čiabuvių gentis. Neretai misionieriai padrąsina gentis kalbėti apie save ir savo teises. Žinoma, taip irgi rizikuodami užsitraukti nusikaltėlių dėmesį.

Daug dėmesio čiabuviams skiria ir popiežius Pranciškus. Lygiai prieš metus, 2016 metų vasario 16-ąją, lankydamasis Meksikoje, jis pietavo su čiabuvių atstovais, o tų pačių metų liepą buvo paskelbtas video įrašas su mėnesio maldos intencija. Įraše čiabuvė moteris iš Lotynų Amerikos klausia – „Noriu paprašyti čiabuvių tautų vardu, kad būtų deramai gerbiamas mūsų gyvenimo būdas, mūsų teisės ir mūsų tradicijos. Ar išklausysite?“. O popiežius Pranciškus atsako – „Noriu tapti pačių giliausių čiabuvių tautų troškimų balsu. Ir noriu, kad savo balsu prisidėtum prie mano, visa širdimi melsdamas, kad būtų deramai gerbiamos čiabuvių tautos, kurių tapatybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė“.

Ir šio trečiadienio audiencijoje popiežius sakė: „Manau, kad esminis klausimas yra kaip suderinti teisę į vystymąsi, įskaitant socialinį ir kultūrinį, su čiabuvių tapatybės ir jų teritorijų apsauga. To ypač reikia, kai yra planuojamos ekonominės veiklos, kurios gali paveikti čiabuvių kultūras ir jų išskirtinį ryšį su žeme. Šiuo atveju turi galioti išankstinio ir sąmoningo sutikimo teisė, kaip numatyta Deklaracijos apie čiabuvių teises 32 skyriuje. Tik taip įmanoma užtikrinti taikų bendradarbiavimą tarp valdžios ir čiabuvių, peržengiant susipriešinimą ir konfliktus“. Popiežius taip pat paprašė, kad vyriausybių projektuose į čiabuvius ir jų tapatybę būtų ne vien „atsižvelgiama“, bet kad jie būtų įtraukiami. Technologinė ar ekonominė pažanga, kuri yra atskirti nuo žmonių gėrio, nėra tikra pažanga, pridūrė popiežius pastabą iš savo enciklikos „Laudato sì“. Jis palinkėjo, kad Tarptautinio žemės ūkio vystymo fondo teikiama parama skatintų visapusišką pažangą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.