2017-02-11 13:10:00

Pasaulinė ligonių diena Lurde


Šiais metais Pasaulinės ligonių dienos „sostine“ vėl tapo Lurdas. Praėjo 25 metai nuo pirmosios Dienos ligoniams šventimo – tai buvo šv. Jono Pauliaus II iniciatyva ir pirmą kartą ji buvo švęsta būtent Lurde, per Lurdo Mergelės Marijos šventę, 1993 metų vasario 11-ąją. Tai nėra atsitiktinė sąsaja, nes Lurdas yra ne vien viena iš žinomiausių marijinių šventovių, bet ir stebuklingų pagijimų bei dvasinės paguodos vieta. Iki šios dienos yra oficialiai pripažinti 69 išgijimai, tačiau pareiškimų apie išgijimus yra per septynis tūkstančius. Suprantama, jei išgijimas nebuvo pripažintas oficialiai, tai nereiškia, kad jis klaidingas ar netikras, bet kad medikų ir teologų komisija neturėjo galimybės gauti, įrodyti ar paneigti kokios nors aplinkybės. Kad būtų išvengta bet kokių spekuliacijų ar kritikos, pripažįstami tik pilnai dokumentuojami atvejai, tačiau visi pasveikusieji savo sąžinėje žino apie gautą malonę. 

Tačiau Pasaulinė ligonių diena toli gražu nėra vien apie išgijimo stebuklą, bet, daug plačiau, byloja apie ligonio ir kenčiančio būklę, apie ligos prasmę arba kaip išgyventi ligą prasmingai, apie ligonio vertę, apie krikščioniškos bendruomenės požiūrį ir elgesį ligonių atžvilgiu, apie socialines politikas ir kultūrines nuostatas ligonių ar senelių atžvilgiu, apie technologijas ir bioetikos problemas, apie tuos, kurie darbuojasi, kaip savo srities specialistai ar savanoriai, ligonių priežiūroje ir ligonių sielovadoje.

Visos šios temos įvairiais aspektais yra paliečiamos kasmetinėse popiežių žiniose Pasaulinei ligonių dienai. 2017 metų žinioje popiežius Pranciškus, daugelyje vietų apeliuodamas į Lurdo apsireiškimus ir įvykius, drąsino visus „ligonius, kenčiančiuosius, medikus, slaugytojus, šeimos narius, savanorius kontempliuoti Mariją Ligonių Sveikatą kaip Dievo švelnumo kiekvienam žmogui garantą bei savęs atidavimo jo valiai pavyzdį ir tikėjime, maitinamame Dievo žodžio ir sakramentų, vis atrasti jėgų ir sergant mylėti Dievą bei brolius“.

Popiežius pabrėžia, kad „ligoniai, lygiai kaip ir didžiausi neįgalieji, turi savo neatimamą kilnumą bei savo užduotį gyvenime ir niekada nevirsta vien objektais: net jei kartais atrodo esą visiškai pasyvūs, iš tikrųjų taip niekada nebūna“; „kad ligoniai ir kenčiantieji trokšta ne tik pasveikti, bet ir krikščioniškai gyventi, net savo gyvenimą paaukodami kaip tikri Kristaus mokiniai misionieriai“. Popiežius dėkojo tiems, kurie ligonių dienas padaro lengvesnes ir žmogiškesnes.

Vasario 11 dieną Twitter socialiniame tinkle Pranciškus paskelbė žinutę, kuria dar kartą „trokšta padrąsinti visus kontempliuoti Marijoje, ligonių Sveikatoje, Dievo švelnumo kiekvienai žmogiškai būtybei garante“.

*  

Jubiliejiniam Pasaulinės ligonių dienos šventimui į Lurdą atvyko, kaip popiežiaus pasiuntinys, jo artimiausias bendradarbis, Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Šeštadienio ryte jis vadovavo iškilmingoms tarptautinėms šventosioms Mišioms.

Homilijoje Šventojo Tėvo pasiuntinys sakė:  - „švęsti Ligonių dieną Lurde reiškia dėkoti Viešpačiui už visus žmones, krikščionis, kitų religijų išpažinėjus ir netikinčius, kurie atvyko į šią palaimintą vietą ieškodami paguodos ir vilties. Švęsti Pasaulinę ligonių dieną čia, Lurde, reiškia galvoti apie visus, kurie pajaučia Dievo švelnumą per gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai“.

„Girdėtas Dievo žodis mums padeda. Tai žodis, kuris kviečia išplėsti širdį, laimint asmenines kovas prieš daug baimių ir mintis apie mirtį, kurias kiekvienas iš mūsų patiria ligos metu, kančios metu. Dievas neprašo mūsų būti „superherojais“. Jis neprašo paneigti ir to, ką sunkiai išgyvename, galbūt užsidedant „viršesniojo“ kaukę visų žeminančių ar ribojančių dalykų atžvilgiu. Dievas mūsų prašo suteikti kreditą, pasitikėti juo. Jis mus kviečia „nebijoti“, nes jis ateina, jis prisartina, mūsų nepamiršta, nes jam esame svarbūs, nes esame tie, su kuriais jis nori dalintis gyvenimu“.

Pasaulinės ligonių dienos iškilmingo minėjimo Lurde programoje taip pat buvo numatytas ligonių patepimas ir Eucharistijos adoracija, kardinolui Parolin pateikiant meditaciją. Šventės išvakarėse, penktadienį, Lurde buvo einama „procesija su žibintais“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.