2017-02-11 14:37:00

Henryk Hoser, Varsó-Praga érsek-püspöke a pápa különleges küldötte Medjugorjéban


Ferenc pápa február 11-i keltezéssel Henryk Hoser-t, Varsó-Praga érsek-püspökét nevezte ki különleges küldöttévé a medjugorjei Mária kegyhelyre. A pápa különleges küldöttének a missziója – áll a hivatalos vatikáni közleményben –, hogy „mind elmélyültebb ismeretet szerezzen a medjugorjei Mária kegyhely lelkipásztori helyzetéről és főként azoknak a híveknek a lelkipásztori szükségleteiről, akik zarándoklatra érkeznek oda, illetve ezen ismertek birtokában esetleges lelkipásztori kezdeményezéseket javasoljon a jövő számára. A küldetésnek ennélfogva kizárólagosan lelkipásztori jellege van. Henryk Hoser érsek-püspök, folytatva eddigi hivatalát egyházmegyéje élén, előreláthatólag idén nyáron végzi el a rábízott feladatot”.

Újságírói kérdésekre válaszolva Greg Burke, a Szentszék Sajtóirodájának igazgatója elmondta: „Henryk Hoser Varsó-Praga érsek-püspökének a kinevezése a pápa medjugorjei különleges küldöttévé nem lép a Mária-jelenések kérdéskörébe, mert az a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik. A különleges küldött missziója a Szentatya zarándokok iránti figyelmének a jele. A küldetés célja nem hivatali kivizsgálás, hanem szorosan véve lelkipásztori jellegű. A Szentszék különleges küldötte kapcsolatban lesz a helyi püspökkel, a medjugorjei plébánia gondját viselő ferences minorita testvérekkel és a helyi hívekkel.     

(vl)  
All the contents on this site are copyrighted ©.