2017-02-10 16:00:00

Pranciškus Pasaulinės ligonių dienos išvakarėse: „šviesos ir šešėliai“


Penktadienį, išvakarėse Pasaulinės ligonių dienos, minimos vasario 11-ąją, per Lurdo Mergelės Marijos šventę, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė apie tris šimtus asmenų, kurie dalyvauja katalikų Bažnyčios Italijoje surengtoje konferencijoje ir darbuojasi sveikatos apsaugos ligoninėse bei sveikatos sielovados srityje. Tai Šventajam Tėvui tapo proga padėkoti už didžiulį jų ir kitų darbą, bet taip pat įvardinti ir keletą „šešėlių“.

Dėkojame Viešpačiui, - kalbėjo Pranciškus, - už nueitą kelią pastaruoju laiku, už visą tai, kas padaryta dėl visapusiškos ligonio priežiūros, už dosnumą daugybės vyrų ir moterų, kurie priėmė Viešpaties kvietimą aplankyti jį ligonių asmenyje. Praėję metai pasižymėjo dideliais socialiniais ir kultūriniais pokyčiais, ir šiandien galime kalbėti apie situaciją, kurioje yra ir šviesos, ir šešėlių.

Popiežius paminėjo mokslinį progresą ir rezultatus, kurie leido gydyti ir net visiškai įveikti kai kurias ligas. Jis palinkėjo didesnio dėmesio retoms ar ignoruojamoms ligoms.

Šloviname Viešpatį už tiek sveikatos sektoriuje dirbančiųjų, kurie, su mokslu ir sąžine, savo darbą išgyveną kaip misiją, yra gyvenimo tarnai ir Dievo Kūrėjo išliejamos meilės bendradarbiai. Jų rankos kasdien liečia kenčiantį Kristaus kūną, tai yra didelė garbė ir atsakomybė. Džiaugiamės ir dėl didelio skaičiaus savanorių, kurie dosniai ir kompetentingai veikia, kad daugybės ligonių ir senelių, ypač neturtingų ir vienišų, ilgos dienos būtų palengvintos ir sužmogintos, - pažymėjo Šventasis Tėvas, pridurdamas, kad jį iš tiesų nustebino kiek daug savanorių Italijoje.

Kita vertus, yra dalykų, kurie ne palengvina, o apsunkina mūsų sergančių brolių ir seserų patirtį. Atskirties ar išmetimo kultūros pasekmės ypač akivaizdžios sveikatos sektoriuje. Tai atsitinka, kai asmuo ir jo orumas nebėra rūpesčio centre, kai pradedama spekuliuoti kito nelaimėmis. Pranciškus perspėjo ir apie verslo bendrovės modelio pritaikymą sveikatos sektoriuje: tegu „išteklių optimizavimas“ nekuria „žmogiškų atliekų“, ypač silpnųjų sąskaita, bet būna etiškas ir solidarus. Politinius ir administracinius sprendimus turi orientuoti ne vien pinigas. Pirmoje vietoje yra neatimamas žmogaus orumas, nuo prasidėjimo iki paskutinio iškvėpimo.

Sergantys asmenys yra svarbūs Bažnyčios kūno nariai, pabrėžė Pranciškus, prieš tai dar kartą paprašęs rūpintis ligonių lankymu, nes dvasinis dėmesys yra tiek pat svarbus, kiek ir dėmesys kūnui.

*

Penktadienį Pranciškus taip pat kreipėsi į milijonus savo profilio Twitter socialiniame tinkle sekėjų, kviesdamas „būti arti brolių ir seserų, kurie išgyvena ligą, ir jų šeimų“. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.