2017-02-09 14:03:00

Pápež prijal členov Ligy proti hanobeniu, opäť odsúdil antisemitizmus


Vatikán 9. februára – „Antisemitský postoj je vo všetkom v protiklade s kresťanskými princípmi a s každou víziou, ktorá je hodná človeka.“ Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril americkej delegácii Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League). Mimovládna organizácia vznikla v roku 1913 a bojuje proti antisemitizmu a jeho vyhroteným formám. 

Svätý Otec František na úvod svojho príhovoru pripomenul, že členov organizácie už v minulosti prijali aj jeho predchodcovia: sv. Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Liga proti hanobeniu udržuje dobré vzťahy so Svätou stolicou už od čias Druhého vatikánskeho koncilu, podotkol pápež.

„Ak kultúra stretnutia a zmierenia plodí život a vytvára nádej, tak nekultúra nenávisti zasieva smrť a žne zúfalstvo,“ pokračoval vo svojom príhovore pápež František, ktorý si tiež zaspomínal na svoju návštevu koncentračného tábora smrti Auschwitz-Birkenau:

„Bohužiaľ, antisemitský postoj, ktorý opätovne odsudzujem v každej jeho forme, ako úplný protiklad kresťanských princípov a každej vízie, ktorá je hodná človeka, je dnes ešte stále rozšírený. Opakujem, že «Katolícka cirkev sa cíti byť osobitne povinná urobiť, čo je v jej moci, spolu s našimi židovskými priateľmi, aby boli antisemitské tendencie zavrhnuté» (Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi, Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné, 47).

„V tomto ohľade vám ďakujem za vašu prácu, a za to, že ako protiklad k hanobeniu, usilujete sa vychovávať, šíriť rešpekt voči všetkým a chrániť tých najslabších. Strážiť posvätný poklad každého ľudského života, od počiatku až po koniec, ochraňujúc tak jeho dôstojnosť, je najlepšou cestou na zamedzenie akejkoľvek formy násilia. Tvárou tvár príliš veľkému násiliu, ktoré bujnie vo svete, sme povolaní k ešte väčšiemu nenásiliu, ktoré neznamená pasivitu, ale aktívne presadzovanie dobra“.    

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec František poďakoval členom americkej delegácie Ligy proti hanobeniu za udržiavanie dobrých vzťahov s Katolíckou cirkvou a rozlúčil sa s nimi slovami: Shalom alechem! -ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.