2017-02-09 17:19:00

Popiežius: Katalikiškos mokyklos ugdo humaniškumą, dialogą ir viltį


Katalikiškos mokyklos ir universitetai ugdo viltį žmonių širdyse ir dialogo kultūrą mūsų visuomenėse, - sakė popiežius Pranciškus, ketvirtadienį susitikę su Katalikiško ugdymo kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais. Šiomis dienomis vykusioje sesijoje dalyvavo aštuonios dešimtys Kongregacijos narių, bendradarbių ir patarėjų. Jos darbotvarkėje paliestas labai platus temų spektras – jaunimo ugdytojų ugdymas – tiek pagrindinė pedagoginė ir mokslinė formacija, tiek vėliau nuolatinis palydėjimas per visą jų profesinės karjeros trukmę; neformalaus ugdymo derinimas su oficialiomis ugdymo programomis; pašvęstojo gyvenimo kongregacijų įnašas į katalikiškąjį ugdymą; Kanonų teisės dėstymo programų atnaujinimas, atsižvelgiant į popiežiaus įvestus pakeitimus, liečiančius santuokos negaliojimo tyrimo tvarką.

Pradėdamas Katalikiškojo ugdymo kongregacijai sakytą kalbą, popiežius priminė ką buvo rašęs apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“: kad universitetas tai ne tik mokslo ir žmogiškojo ugdymo vieta, bet taip pat ypatinga, privilegijuota erdvė, kurioje apmąstomas ir skatinamas taip pat ir evangelizavimas.

„Norėčiau pasidalinti su jumis kai kuriais lūkesčiais, liečiančiais šį evangelizavimo horizontą, - sakė Pranciškus. Visų pirma reikia humanizuoti ugdymą, kad būtų pasipriešinta įžūliam individualizmui, kuris nuskurdina žmogų ir atima vaisingumą iš kultūros. Mokykla ir universitetas pateisins lūkesčius tik tuomet jei atliks asmens ugdymo vaidmenį. Visi žmogaus ugdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti, kiekvienas su savo profesionalumu, savo asmeninėmis savybėmis, turi padėti jaunimui tapti solidaraus ir taikaus pasaulio kūrėjais. Katalikiškos ugdymo institucijos turi taip pat atverti žmogui transcendencijos akiračius“.

Kita, popiežiaus paminėta, katalikiškų mokyklų ir universitetų užduotis yra dialogo kultūros ugdymas. „Mūsų pasaulis yra tapęs globaliu kaimu, kuriame persipina daugybė sąveikos procesų, kuriame kiekvienas žmogus jaučia savo priklausymą žmonijos šeimai ir su visa tautų šeima dalijasi geresnio rytojaus viltimi. Tačiau tuo pat metu matome ir daugybę smurto, skurdo, išnaudojimo, diskriminavimo, marginalizavimo, pagrindinių žmogaus laisvių varžymo, įvairias atmetimo kultūros formas. Šiame kontekste pirmiausia katalikiškos ugdymo institucijos turi mokyti dialogo gramatikos, kuri skatina susitikimą ir išryškina kultūrinės ir religinės įvairovės vertingumą. Tikras ugdantis dialogas tai pagarbus, nuoširdus kito žmogaus išklausymas, neslepiant savosios krikščioniškos tapatybės“.

Ir galiausiai trečiasis popiežiaus paminėtas dalykas, tai lūkestis, kad katalikiškos švietimo ir ugdymo institucijos sėtų dabartinėje kultūroje viltį. Žmogus negali gyventi be vilties. Ugdymo procesas lydi visą žmogaus gyvenimą nuo pat gimimo. Gimstanti gyvybė yra tarsi kunkuliuojantis vilties šaltinis. Visas žmogaus gyvenimas tai gėrio, grožio ir tiesos ieškojimas. Šiame kelyje būtina vieniems į kitus įsiklausyti, o kartu ir būti pasiruošusiems pasitikti sunkumus, nebijant rizikos.

Katalikiškos mokyklos ir universitetai, ugdydami humaniškumą, dialogą ir viltį labai svarbiu indėliui prisideda prie Bažnyčios misijos, - baigė savo kalbą popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.