2017-02-07 12:35:00

Zverejnili pôstne posolstvo Svätého Otca: Božie slovo je darom, druhý je darom


Vatikán 7. februára – Vo vatikánskom Tlačovom stredisku dnes publikovali text posolstva Svätého Otca Františka na blížiace sa Pôstne obdobie. Jeho kľúčovým pojmom je „dar“, ako to prezrádza už samotný titul. Ten pozostáva z dvoch častí: Božie slovo je darom. Druhý je darom.“

Pápež František nazýva Pôstne obdobie „novým začiatkom“, „cestou, ktorá vedie k cieľu“ a „dôraznou výzvou na obrátenie“: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“.

Ako biblický podnet predkladá Svätý Otec podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazárovi z Lukášovho evanjelia. Lazár nás učí, že „druhý človek je pre nás darom“, píše pápež František.Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života,“ vysvetľuje Svätý Otec. V tejto súvislosti pripomína, že „pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom Kristovu tvár.“

Ohrozením pre človeka je hriech, ktorý nás oslepuje, hovorí pápež s poukázaním na postavu nevšímavého boháča. Cituje pri tom slová apoštola Pavla, že „koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6,10). Ovocím pripútanosti k peniazom je tak istý druh slepoty.

Evanjelium nám ukazuje, v čom spočíva skutočný boháčov problém, pokračuje pápež v posolstve: „koreňom jeho zla je to, že nepočúval Božie slovo; to ho doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha, a preto pohŕdal svojím blížnym“.

Pápež František v závere Pôstneho posolstva povzbudzuje veriacich, aby sa aktívne zapojili do osobitných podujatí, ktoré Cirkev pripravuje na obdobie Veľkého pôstu. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.