2017-02-06 17:01:00

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?


Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui ir pasidžiaugė, kad delegaciją lydi kardinolas Marxas: šis faktas savaime kalba apie ilgą bendradarbiavimą ir subrendusį santykį. „Jums linkiu eiti pirmyn palaimintu broliškos bendrystės keliu, drąsiai ir ryžtingai link vis pilnesnės vienybės“, - sakė Pranciškus.

Kaip jau keliuose paskutiniuose susitikimuose su protestantų delegacijomis, Pranciškus ir šioje audiencijoje kalbėjo apie 500 metų Reformacijos sukakties minėjimą kartu, stengiantis pastatyti „Kristų į tarpusavio santykių centrą“. Liuterį ir kitus reformatorius degino troškimas rodyti kelią link Kristaus. „Tai turi būti mūsų širdyse ir šiandien, iš naujo pradėjus eiti, ačiū Dievui, bendru keliu“, pažymėjo Šventasis Tėvas: „šie minėjimo metai mums siūlo progą žengti dar vieną žingsnį, žvelgiant į praeitį be nuoskaudų, bet pagal Kristų ir bendrystėje su Juo, kad vėl iš naujo pasiūlytume mūsų laiko vyrams ir moterims radikalią Jėzaus naujieną, ribų neturintį Dievo gailestingumą: būtent tai, ką savuoju laiku reformatoriai norėjo paskatinti“.

„Faktas, kad jų kvietimas atsinaujinimui sužadino procesus, kurie atnešė pasidalijimus tarp krikščionių, žinoma buvo tragiškas. Tikintieji nebesijautė broliais ir seserimis tikėjime, bet priešininkais ir konkurentais; pernelyg ilgai maitino priešiškumą ir užsispyrė kovoti, kurstomi ir politinių bei galios interesų, kartais be skrupulų smurtaudami vienas prieš kitą, broliai prieš brolius“, - pridūrė popiežius, pasidžiaugdamas, kad šiandien taip nebėra. kaip jis priminė tolimesniuose savo žodžiuose, Vokietijos, kur gimė Reformacija, protestantai ir katalikai rengia daug svarbių iniciatyvų Reformacijos sukakčiai: atgailos, susitaikymo ir atminties ištyrinimo apeigas, bendrą piligrimystę į Šventąją Žemę, bendrą biblinį kongresą ir ekumeninę dieną, skirtą krikščionių socialinei atsakomybei.

„Dėka dvasinės bendrystės, sustiprėjusios per pastaruosius ekumeninio kelio dešimtmečius, galime kartu apgailestauti dėl abiejų pusių trūkumų vienybės klausimu, Reformacijos ir vėlesnių įvykių kontekste. Tuo pat metu, to paties, mus broliais ir seserimis padarančio krikšto tikrovėje, bendrame Dvasios klausymesi, mokame, jau sutaikytame skirtingume, vertinti dvasines ir teologines dovanas, kurias gavome iš Reformacijos“, - tęsė popiežius Pranciškus, linkėdamas visiems išmokti klausti – „ar galime šia iniciatyva dalintis su savo broliais ir seserimis Kristuje? Galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą“?

„Skirtumai tikėjimo ir moralės klausimuose, kurie išlieka, yra iššūkiai kelyje link regimos vienybės, kurios trokšta mūsų tikintieji“, - pridūrė popiežius, paminėdamas sunkumus mišriose santuokose.

„Viltyje, kad šis susitikimas dar labiau padidins bendrystę tarp mūsų, prašau Šventosios Dvasios, vienybės kūrėjos ir atnaujintojos, sustiprinti jus bendrame kelyje iš Dievo ateinančia paguoda ir parodyti savo pranašiškus ir drąsius kelius. Meldžiu iš širdies Dievo palaimos jums ir jūsų bendruomenėms ir jus prašau atsiminti mane maldoje. Jums dėkoju ir noriu pakviesti kartu sukalbėti Tėve Mūsų“, - pakvietė Pranciškus baigdamas savo kalbą. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.