2017-02-06 17:27:00

Egipto vyskupų vizitas Ad limina


Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė aštuonis koptų katalikų vyskupus, vadovaujančius nedidelei Egipto katalikų bendruomenei. Egipto koptų katalikų ganytojai, kaip visi katalikų vyskupai, atvyko į Romą aplankyti apaštalų kapus ir informuoti popiežių apie savo vadovaujamų vietinių Bažnyčių gyvenimą. Tai jų oficialus vizitas Ad limina.

Šiuo metu Egipte gyvena apie 90 milijonų žmonių, kurių apie 85% išpažįsta islamą. Didžiausia krikščioniška bendruomenė – Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchatas turi apie 7,5 milijono narių. Kitos krikščioniškos bendruomenės labai mažos. Koptų katalikų yra apie 160 tūkst.

Pirmaisiais amžiais, kai buvo panaikinti Romos imperijoje krikščionims taikyti suvaržymai ir persekiojimai, dabartiniame Egipte, kaip ir visoje Šiaurės Afrikoje krikščionys sudarė gyventojų daugumą. Aleksandrijos patriarchatas buvo vienas svarbiausių ankstyvos krikščionybės židinių. Septintajame amžiuje pradėjęs plisti islamas labai greit įsivyravo visame regione. Dauguma Egipto gyventojų buvo priversti priimti naują religiją; egiptiečių kalbą pakeitė arabų kalba. Krikščionybei ištikimą vietinių gyventojų mažumą musulmonai ir toliau vadino „egiptiečiais“, o šis žodis ilgainiui fonetiškai transformavosi į „koptus“.

Aštuonioliktajame amžiuje tarp Egipto koptų kilo nedidelis vienybės su Roma siekiančių kunigų ir tikinčiųjų judėjimas. Popiežius Benediktas XIV vieną jų – vyskupą Atanazą – paskyrė apaštališkuoju vikaru. Devynioliktajame amžiuje formaliai buvo sukurtas Aleksandrijos katalikų patriarchatas.

Be koptų katalikų patriarchatui priklausančių tikinčiųjų, Egipte yra ir mažesnės kitų katalikų Bažnyčių – sirų, chaldėjų, armėnų - grupės, tačiau jų yra tiek mažai, kad Egipte jie neturi savo vyskupijų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.