2017-02-04 00:00:00

Arkivysk. T. Kondrusiewicz: Fatimos žinia neprarado aktualumo


Bažnyčia Baltarusijoje rimtai žiūri į Fatimos žinią, - sakė Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Lenkijos katalikų žinių agentūrai KAI duotame interviu pasakodamas apie Baltarusijoje vykstančius renginius Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtųjų metinių proga.

Rengiama Baltarusijos katalikų nacionalinė piligrimystė į Fatimą. Tikintieji su savo ganytojais Marijos šventovėje Portugalijoje melsis šių metų liepos 13 d. Jau nuo praėjusių metų vasaros visose Baltarusijos bažnyčiose švenčiama Fatimos novena. Devynis mėnesius, kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį rengiamos atsiteisimo pamaldos, taip, kaip prašė Fatimoje apsireiškusi Mergelė Marija. Tuo pat metu per visas Baltarusijos parapijas keliauja Švenčiausios Mergelės statula, pernai parvežta iš Fatimos. Pagrindinis apsireiškimų Fatimoje šimtmečio minėjimas bus švenčiamas birželio 30 ir liepos 1 dienomis Budslavo (Būdos) Marijos šventovėje, į kurią tomis dienomis sukeliaus daug piligrimų iš visos Baltarusijos.

Norime padėti žmonėms suprasti, kad Fatimoje Marijos paskelbta žinia vis dar yra labai aktuali, - sakė arkivyskupas Kondrusiewiczius. Manyti, kad viskas jau praeity, būtų didelė klaida. Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir i kitą šiemetinę sukaktį – 100 metų nuo spalio revoliucijos. Keletą mėnesių prieš tai apsireiškusi Marija įspėjo apie nelaimes ir klaidatikystę, kurios pasklis iš Rusijos, jei žmonės neatsivers.

Arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, prieš paskyrimą Minsko ir Mogiliavo arkivyskupu 16 metų vadovavęs Maskvos vyskupijai, papasakojo apie pirmąjį savo apsilankymą Fatimoje. Tai buvo 1991 m. spalį, netrukus po jo paskyrimo Maskvos vyskupu. Nuvykęs jis susitiko su tuo metu dar gyva seserimi Liucija, viena iš trijų vaikų, kuriems Fatimoje apsireiškė Marija. Sesuo Liucija negalėjo patikti, kad pas ją atvyko Maskvos vyskupas. Kelis kartus klausė ar tai tiesa ir galiausiai pasakė: „Tikrai pildosi Fatimos pranašystės!“. Tąkart su Liucija ilgai kalbėtasi apie Rusijos tikinčiųjų patirtas kančias, apie šalies atsivirtimą iš ateizmo, apie katalikų ir stačiatikių bendradarbiavimą.

Antrasis susitikimas su seserimi Liucija įvyko 1996 m. „Tuomet ji ištarė man giliai atmintin įstrigusius žodžius, kuriuos aš dažnai kartoju, sakė arkivyskupas Kondrusiewiczius, - kad Fatimoje buvo kalbama ne tik apie Rusijos, bet apie viso pasaulio atsivertimą, nes nuodėmė neturi tautybės“. Fatimos žinia skelbė, kad kai Rusija bus paaukota Švenčiausiajai Marijos širdžiai, prasidės taikos laikotarpis. Toks paaukojimas įvyko 1984 m. „Žiūrėdamas į dabartinio pasaulio įvykius, aš savęs klausiu: ar tik tas taikos metas jau nesibaigia? Man tai nuolatinė dilema“, - sakė arkivyskupas, primindamas popiežiaus Pranciškaus naudojamą „trečiojo pasaulinio karo dalimis“ terminą.

„Fatimos žinia neprarado aktualumo, ypač atsimenant Liucijos žodžius, kad nuodėmė neturi tautybės. Nemanykime, kad Fatimos žinia jau praeityje“, sakė Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz.

Šiemet sukankančių Marijos apsireiškimų piemenėliams šimtųjų metinių proga, gegužės 12-13 dienomis Fatimoje lankysis popiežius Pranciškus. Taip pat ir Lietuvos vyskupai,  maldoje jungdamiesi su Šv. Tėvu, ragina tikinčiuosius dėkoti Dievo Motinai už daugelį amžių trunkančią globą ir prašyti jos užtarimo Lietuvos Bažnyčiai ir valstybei. Prieš keletą savaičių vykusio Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio metu nuspręsta šių metų rudenį surengti lietuvių nacionalinę piligriminę kelionę į Fatimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.