2017-02-02 15:54:00

Pašvęstojo gyvenimo dienos intencijos: dėkoti, pažinti ir atsinaujinti


„Pašvęstasis gyvenimas yra didelė Dievo dovana: Dievo dovana Bažnyčiai, Dievo dovana savo tautai“, parašė popiežius Pranciškus vasario 2 dienos žinutėje, išsiųstoje milijonams žmonių, devyniomis kalbomis, Twitter socialiniame tinkle.

Šią žinutę Šventasis Tėvas paskelbė likus kelioms valandoms iki šv. Mišių šv. Petro bazilikoje, kartu su pašvęstojo (arba vienuolinio) gyvenimo kongregacijų nariais, minint Pasaulinę pašvęstojo gyvenimo dieną.

Pranciškaus žinutė atkartoja motyvus, kuriais remdamasis šv. Jonas Paulius II įsteigė, prieš 21 metus, tokią dieną visoje katalikų Bažnyčioje. 1997 metais paskelbtoje pirmojoje žinioje šia proga Jonas Paulius II parašė: „Pasaulinės pašvęstojo gyvenimo dienos šventimas (...) nori padėti visai Bažnyčiai vis labiau įvertinti liudijimą tų asmenų, kurie pasirinko sekti Kristumi per evangelinių patarimų praktikavimą ir, tuo pat metu, nori būti patiems pašvęstiesiems tinkama proga atnaujinti mintis ir jausmus, kurie turi įkvėpti dovanojimąsi Viešpačiui“.  

Jonas Paulius II daug kartų parašė žodžius, kurie yra ir Pranciškaus žinutės centre: „Dievo dovana“. Pirmoji Pašvęstojo gyvenimo dienos intencija, pasak popiežiaus Vojtylos, ir yra šlovinti bei dėkoti Dievui už „didelę pašvęstojo gyvenimo dovaną“, kuri praturtina ne vien pašauktus tokiam gyvenimui, bet visą krikščionišką bendruomenę, per tiek daug gyvenimų, visiškai atiduotų Dievo Karalystės kūrimui. „Stulbinanti dovana“, priduria Jonas Paulius II.

Antra Pašvęstojo gyvenimo dienos intencija, rašo jis, yra „pažinimo ir pagarbos pašvęstajam gyvenimui skatinimas visoje Dievo tautoje“. Šią pagarbą pašvęstasis gyvenimas pelno įvairiais aspektais: ir kaip „gyvoji atmintis“ paties Kristaus gyvenimo būdo; ir kaip tarnystė visiems Bažnyčios nariams: ir kaip skatinimas visiems gyventi stiebiantis link Dievo.

Trečiasis motyvas, tęsia popiežius Jonas Paulius II  savo žinioje, tiesiogiai liečia pačius pašvęstuosius, kad šie „kartu ir iškilmingai švęstų visus nuostabius darbus, kuriuos Viešpats juose padarė“, dar kartą atskleistų „Dvasios skleidžiamus dieviškojo grožio spindulius“ jų gyvenime, giliau įsisąmonintų savo nepakeičiamą misiją „Bažnyčioje ir pasaulyje“.

Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena neatsitiktinai sujungta su „Viešpaties paaukojimo“ iškilme, kuri Bažnyčios liturginiame kalendoriuje švenčiama vasario 2-ąją dieną. Kaip kūdikis per šias apeigas buvo „paaukotas“ Dievui, taip save „aukoja“ ir vienuoliai, per neturtą, skaistumą ir paklusnumą stengdamiesi orientuoti savo gyvenimą į Dievą. Jei Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena yra 1994 metų Vyskupų sinodo vaisius, tai ji taip pat kyla ir iš Romos bei kitų vyskupijų dešimtmečių praktikos, vasario 2-ąją vienuolinių bendruomenių nariams „beveik spontaniškai“ susirenkant aplink popiežių ir kitus vyskupus. „Trokštu, kad ši patirtis būtų išplėsta visoje Bažnyčioje, Pasaulinės pašvęstojo gyvenimo dienos šventime susiburiant pašvęstiesiems ir kitiems tikintiesiems, su Mergele Marija giedant apie nuostabius darbus, kuriuos Viešpats daro daugybėje savo sūnų ir dukterų, visiems rodant, kad visi Kristaus atpirktieji turi būti Dievui „pašvęsta tauta““, 1997 metais rašė šv. Jonas Paulius II.

*

Lietuvoje gyvuoja kelios dešimtys pašvęstojo kongregacijų, moterų ir vyrų, senesnės ir jaunesnės, mažesnės ir didesnės, apaštalinės ir kontempliatyvios. Oficialus jų sąrašas yra pateikiamas kasmet išleidžiamame „Katalikų žinyne“, pateikiant pagrindinę informaciją apie narius, vienuolynus, institucijas. Nemažai informacijos interneto portale apie pašvęstąjį gyvenimą Lietuvoje vitaconsecrata.lt

Žinoma, geriausiai pašvęstąjį gyvenimą ir jo vaisius galima pažinti tiesiogiai: daug vienuolijų įvairiuose Lietuvos regionuose suteikia galimybę vyrams ir moterims, pavieniams ir šeimoms, jauniems ir vyresniems, atlikti rekolekcijas, pabūti ramybėje ir susikaupime ar, priešingai, triukšmingesniame krikščioniškame susitikime. Minint „Vienuolių metus“ praėjusį rugpjūtį Vilniaus centre buvo surengta unikali „Vienuolių palapinių šventė“, kurioje 33 vienuolijų nariai, vyrai ir moterys, kvietė susipažinti ir pabūti kartu iš arčiau. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.