2017-01-31 12:29:00

Popiežiaus homilija. Jėzus su meile žiūri į mane


Ištvermingai sekime Jėzumi; mūsų akys visada tebūnie nukreiptos į jį, tuomet nustebę pamatysime, kad ir jis su meile žiūri į kiekvieną iš mūsų, - kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas šią dieną švenčiamo Jono Bosko liturginio minėjimo Mišias.

Šios dienos liturgija kalba apie ištvermingą Jėzaus sekimą. „Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse“, ragina šv. Paulius laiško žydams ištraukoje. Evangelija pasakoja apie du pas Jėzų besiveržiančius žmones: sinagogos vyresnįjį, kuris maldauja išgelbėti mirštančią jo dukrą ir daug metų sergančią moterį, įsitikinusią, kad Jėzus gali ją pagydyti.

Jėzus pastebėjo prie jo drabužio prisilietusią moterį. Jėzus visus mus pastebi, sakė Pranciškus. „Nebuvo asmens sargybinių, kurie jį saugotų nuo žmonių prisilietimų. Ne! Jis buvo su žmonėmis, minios spūstyje. Kai tik Jėzus pasirodydavo, kiekvieną kartą susirinkdavo vis didesnė minia. Statistikų specialistai galėtų pamatuoti Jėzaus populiarumą. Tačiau ne tai rūpėjo Jėzui. Jam rūpėjo susitikti su žmonėmis. Ir žmonės troško su juo susitikti. Žmonių žvilgsniai buvo nukreipti į Jėzų ir Jėzus žiūrėjo į žmones. Žiūrėjo ne į minią, bet į kiekvieną žmogų. Tuo Jėzaus žvilgsnis yra ypatingas. Jėzus žiūri ne į masę, bet į kiekvieną žmogų“.

„Jėzaus mato didelius ir mažus, jo žvilgsnis pasiekia visus, kiekvieną iš mūsų. Jėzus mato mūsų dideles problemas ir didelius džiaugsmus; Jėzus mato ir pačius mažiausius mūsų gyvenimo įvykius. Jėzus yra mums artimas. Jėzaus negąsdina dideli dalykai. Jis pastebi ir mažmožius. Šitai kaip į mūs žiūri Jėzus“.

Jei ištvermingai bėgsime neišleisdami Jėzaus iš akių, ir mes sulauksime to, ko sulaukė šios dienos Evangelijoje minimi žmonės. „Aš veržiuosi pas Jėzų, mano akys į jį nukreiptos, ir ką aš pamatau? Pamatau, kad ir jis į mane žiūri! Aš esu nustebęs. Tai nuostaba sutikus Jėzų. Nebijokime! Drąsiai veržkimės pas jį, kaip nebijojo ta moteris, kuri taip troško prisiliesti prie jo drabužio. Bėkime pas Jėzų, neišleisdami jo iš akių. Ir sulauksime tos staigmenos, kuri mus didžiai nustebins – Jėzus žiūri į mane“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.