2017-01-30 16:53:00

Popiežius priėmė keturių Balkanų šalių vyskupus


Pradėjo vizitą Ad limina ir jau pirmadienio rytą susitiko su Šventuoju Tėvu devyni vyskupai ir kunigai, vadovaujantys mažoms katalikų bendruomenėms keturiose Balkanų šalyse – Serbijoje, Juodkalnijoje, Makedonijoje ir Kosove. Visi jie priklauso visas keturias šalis apjungiančiai Tarptautinei Kirilo ir Metodijaus vyskupų konferencijai.

Katalikų Bažnyčios padėtis visose keturiose šalyse panaši. Serbijoje, kurioje gyvena apie 7 milijonus žmonių, katalikai sudaro tik apie 6%.  Juodkalnijoje, kurios gyventojų yra tik apie 600 tūkst., katalikai sudaro 3%. Makedonijoje, kurioje gyvena apie 2 milijonus žmonių, katalikų skaičius vos viršija 0,5%. Tarp beveik 2 milijonų Kosovo gyventojų katalikai sudaro maždaug 3%. Serbijoje, Juodkalnijoje ir Makedonijoje gyventojų dauguma yra krikščionys ortodoksais; absoliuti Kosovo gyventojų dauguma yra musulmonai sunitai.

Panaši ir visų šių keturių šalių politinė bei religinės istorija. Krikščionybė pradėjo plisti jau pirmajame amžiuje. Įsivyravo visų pirma graikų tradicija. Devintajame amžiuje šias šalis buvo pasiekę garsieji broliai šventieji Kirilas ir Metodijus. Vienuoliktojo amžiaus vidury įvykus skilimui tarp Romos ir Bizantijos, nuo Romos atsiskyrė ir dauguma šiose šalyse gyvenančių krikščionių bendruomenių. Penkioliktajame amžiuje ši Balkanų dalis atsidūrė Osmanų imperijos valdžioje, kas reiškė dalinę islamizaciją. Nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šios keturios šalys, kartu su dabartinėmis Bosnija Hercegovina, Kroatija ir Slovėnija, buvo Jugoslavijos sudėtyje. Po Antrojo pasaulinio karo visas šių šalių tikinčiųjų bendruomenes palietė Tito komunistų režimo persekiojimai, kurie iš pradžių buvo lygiai tokie pat sunkūs kaip ir kitose komunistų valdytose šalyse, bet vėliau kiek atlėgo.

Bendra Serbijos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Kosovo vyskupų konferencija buvo įkurta 2004 m. Jai priklauso Belgrado arkivyskupas ir trijų kitų Serbijoje veikiančių katalikų vyskupijų  ganytojai, Juodkalnijos Baro arkivyskupas ir Kotro vyskupas, Serbijos ir Juodkalnijos graikų apeigų katalikų egzarchas, visą Kosovo teritoriją apimančios Šventajam Sostui pavaldžios apaštališkosios administracijos vadovas, Makedonijos Skopje vyskupas ir Makedonijos graikių apeigų katalikų egzarchas. Visų šių katalikų Bažnyčios teritorinių vienetų vadovai savo bendruomenių situaciją pirmadienio rytą pristatė popiežiui Pranciškui, gavo jo patarimų ir padrąsinimų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.