2017-01-30 13:01:00

Popiežius: Be atsivertimo neįmanoma būti palaimintais


Turime santūriai naudotis materialinėmis gėrybėmis, visada padėti kitiems žmonėms, vadovautis nuolankumo darybe bendraudami su kitais žmonėmis ir su Dievu, - šito mus moko Kristaus palaiminimai, kuriuos girdėjome sekmadienio Evangelijoje. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus, prieš sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldą sveikindamas šią proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius.

„Jėzus sako, kad Dievas nori visų žmonių laimės. Jau pranašai skelbė, kad Dievas yra artimas prispaustiesiems, vaduoja engiamus žmones. Tačiau palaiminimų kalboje Jėzus pasuka ypatingu keliu. Pirmiausia jis panaudoja terminą „palaiminti“, tai yra „laimingi“, paskui nurodo sąlygas, kurias reikia įvykdyti, kad būtume laimingi, ir galiausiai užbaigia pažadu. Palaimą, tai yra džiaugsmą teikia ne pati sąlyga, tai yra ne buvimas „vargdieniais“, „liūdinčiais“, „trokštančiais teisybės“, „persekiojamais“, bet tai kas po to pažadama, ką su tikėjimu turime priimti kaip Dievo dovaną. Tačiau toks perėjimas nuo sunkumų prie Jėzaus skelbiamos naujos „karalystės“ nėra automatiškas. Tai gyvenimo kelionė sekant Viešpačiu, kurioje jei atsiverčiame, viską matome iš naujos perspektyvos. Be atsivertimo neįmanoma būti palaimintais, gyventi ir džiaugtis Dievo dovanomis.

Sekmadienio vidudienį sakytoje kalboje popiežius kiek daugiau dėmesio skyrė pirmajam palaiminimui: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai“ arba „palaiminti turintys vargdienių dvasią“. Turintis vargdienio dvasią, - sakė Pranciškus, - yra nuolankus, atviras Dievo malonei. Palaimintas yra tas žmogus, kuris turi vargdienio dvasią ir santykyje su materialinėmis gėrybėmis, ir su Dievu. Turėti vargdienio dvasią – tai saikingai naudotis žemiškomis gėrybėmis, nebūtinai jų išsižadėti, bet būti santūriems, dalintis su kitais, kiekvieną dieną gėrėtis Dievo sukurtu pasauliu, nepasisunkinti nepasotinamu vartojimu. Vargdienio dvasia Dievo atžvilgiu – tai suvokimas, kad visas pasaulis byloja, jog Dievas mus laimina, jog Dievas viską sukūrė iš meilės.

„Turintis vargdienio dvasią tai toks krikščionis, kuris pasitiki ne vien savimi ir savo materialiniais turtais, kuris užsispyręs nesilaiko savo įsitikinimų, bet pagarbiai išklauso kitą ir sugeba priimti kito sprendimus. Jei mūsų bendruomenės gyventų vargdienių dvasia, jose būtų mažiau nesantaikos, kontrastų, polemikos“, sakė popiežius ir baigdamas kalbą meldė Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo. Jos klusnumo pavyzdys tepadeda ir mums visiškai pasitikėti Dievu, kuris yra apstus gailestingumo, kad jis apdovanotų mus savo malonėmis, ypač atleidimu.

Po „Viešpaties Angelo“, popiežius priminė sekmadienį minėtą Pasaulinę kovos su raupsų liga dieną. Laimino ir drąsino visus kas rūpinasi šia liga sergančiais žmonėmis, padeda jiems ir gina nuo socialinės atskirties. Pranciškus taip pat paminėjo nuo žemės drebėjimo Italijoje nukentėjusius žmones; prašė jų neužmiršti. Atskirą sveikinimą popiežius skyrė sekmadienį Šv. Petro aikštėje pasibaigusio Italijos Katalikų Akcijos vaikų kasmet rengiamo „Taiko karavano“ dalyviams. Susitikimo pabaigoje vaikai paleido į orą taiką simbolizuojančius balionėlius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.