2017-01-30 14:04:00

Popiežiaus užuojauta po išpuolio prieš Kvebeko musulmonų bendruomenę


Popiežius Pranciškus asmeniškai ir per savo Valstybės sekretorių kardinolą Petro Parolin pareiškė užuojautą Kvebeko arkivyskupui kardinolui Lacroix po ginkluoto išpuolio sekmadienį Kvebeko musulmonų kultūros centre. Šventasis Tėvas paveda Dievo gailestingumui žuvusius, užjaučia nukentėjusiųjų artimuosius, visiems meldžia Viešpaties paguodos. Popiežius dar kartą tvirtai smerkia tiek daug skausmo sukėlusį smurto išpuolį, prašo Dievą, kad laimintų nukentėjusius ir visus Kvebeko gyventojus, sakoma valstybės sekretoriaus telegramoje.

Keli ginkluoti asmenys sekmadienio pavakare įsiveržė į Kvebeko musulmonų kultūros centro mečetę kai joje vyko vakarinės maldos. Pasak Kanados spaudos pranešimų, per teroristinę ataką žuvo šeši žmonės, aštuoni sužeisti, kurių du sunkiai. Kvebeko musulmonų kultūros centro pirmininkas pareiškė, kad šaudymas įvyko mečetės vyrų dalyje, tuo metu moterys ir vaikai buvo susirinkę į atskirą mečetės patalpą.

Kvebeko arkivyskupas kardinolas Gérald Cyprien Lacroix, kuris šiuo metu lankosi Romoje su darbo vizitu, pirmadienį rytą koncelebravo Mišias su popiežiumi Pranciškumi Šv. Mortos namų koplyčioje Vatikane. Po Mišių popiežius asmeniškai išreiškė savo artumą Kvebeko ganytojui, patikino, jog svarbu visiems būti vieningiems maldoje, tiek krikščionims, tiek musulmonams. Apie Šventojo Tėvo susitikimą su kardinolu Lacroix pranešė Vatikano spaudos salė.

Taip pat Kvebeko kardinolas Lacroix išsakė užuojautą ir artumą po ginkluoto išpuolio Kvebeko musulmonų kultūros centre. „Musulmonai yra mūsų broliai ir seserys. Užuojauta ir malda“, parašė socialinio tinklo paskyroje Kvebeko katalikų ganytojas po išpuolio jo arkivyskupijos teritorijoje.

Netrukus po ginkluoto užpuolimo tiek Kanados ministras pirmininkas Justin Trudeau, tiek Kvebeko premjeras Phillipe Couillard pasmerkė „beprasmį smurtą“. Pareiškimų tekstai netrukus buvo išplatinti per socialinius tinklus. Pasak Kvebeko provincijos policijos atstovės, maždaug penkiasdešimt vyrų meldėsi mečetėje užpuolimo metu. Policija be to patvirtino, jog suimti du asmenys. Įtariamųjų tapatybės policija neatskleidė.

Kanados spaudos pranešimuose prisimenama, jog kai kurios musulmonų bendruomenės šalyje pastaraisiais mėnesiais tapo „rasistinių išpuolių taikiniais“, ant kai kurių musulmoniškų centrų patalpų buvo uždažyti įžeidžiantys grafičiai, o prie musulmonų centro Kvebeke, kuriame sekmadienį per užpuolimą įvykdytos žudynės, buvo išmesta kiaulės galva. Smerkdamas žudynes Kanados premjeras Trudeau pareiškė, jog toks beprasmis smurtas skaudina: „Skirtingumas - mūsų stiprybė, o religinė pagarba – kanadiečiams brangi vertybė“. Tuo metu Kvebeko premjeras  Couillard, pasisakęs jog Kvebekas priešinasi tokiam barbariškam smurtui, užtikrino solidarumą su visais, išpažįstančiais islamą.

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba pirmadienį paskelbtame komunikate išsakė gilų liūdesį ir pasipiktinimą dėl išpuolio, surengto prieš besimeldžiančius musulmonus jų maldai skirtoje vietoje Kvebeke: „Per šį beprasmį veiksmą buvo pažeistas žmogaus gyvybės šventumas ir privaloma pagarba tiek besimeldžiančios bendruomenės, tiek kulto patalpų, į kurias buvo susitrinkę, atžvilgiu. Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba tvirtai smerkia neregėtą smurtą, reiškia solidarumą Kanados musulmonams bei patikina apie savo maldas už aukas ir jų artimuosius“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.