2017-01-30 15:09:00

Popiežiaus homilija: Kankiniai – Bažnyčios stiprybė


Skaitinyje iš laiško žydams, šv. Paulius ragina atsiminti Dievo tautos istoriją. Jei neatsimintume mūsų nueito tikėjimo ir klusnumo Dievui kelio, mes nebūtume Bažnyčia. Lygiai taip nebūtume Bažnyčia, jei mūsų neskatintų šventųjų pavyzdys ir negaivintų kankinių kraujas. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu.

„Kankinių dėka Bažnyčia eina pirmyn; jie palaiko Bažnyčią. Jie palaikė ją praeityje; palaiko ir šiandien. Šiandien kankinių daugiau negu pirmaisiais amžiais. Žiniasklaida apie tai nekalba, nes tokios žinios jai neįdomios, tačiau šiandien yra labai daug tokių krikščionių. Jie yra palaiminti, nes juos persekioja, šmeižia, uždaro į kalėjimus. Yra krikščionių, kurie atsidūrė kalėjime vien dėl to, kad nešiojo kryželį ar išpažino Jėzaus vardą! Tai Bažnyčios garbė jos pasididžiavimas ir jos nusižeminimas. O mes, - kalbėjo Pranciškus, - mes, kuriems nieko netrūksta, kuriems viskas lengvai pasiekiama, skundžiamės dėl niekniekių... Prisiminkime brolius ir seseris, kurie kenčia mūsų dienomis. Šiandien kankinių yra daugiau negu pirmaisiais amžiais“.

„Mes džiaugiamės kai matome gerai pasisekusius didelius bažnytinius renginius, kai matome viešai besireiškiančius krikščionis. Ir reikia dėl to džiaugtis. Ar tai Bažnyčios jėga? Taip, ir tai yra jėga. Tačiau atsiminkime, kad didžiausia Bažnyčios jėga glūdi mažose Bažnyčios bendruomenėse, neskaitlingose, kurių tikintieji persekiojami, o vyskupai įkalinti. Jais šiandien turime didžiuotis. Jie šiandien yra mūsų garbė ir stiprybė“.

„Jie savo kankinyste, savo liudijimu, savo kančia, o neretai ir paaukota gyvybe sėja naujų krikščionių sėklą Bažnyčios ateičiai taip pat ir kitose bendruomenėse. Aukojame šias Mišias už mūsų kankinius, - sakė popiežius, - už šiandien kenčiančius krikščionis, už kenčiančias Bažnyčias, kurios neturi laisvės. Dėkojame Viešpačiui, kad jo Dvasios stiprybė palaiko šiuos mūsų brolius ir seseris. Dėkojame už jų liudijimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.